Představitelé hlavního města vyzvali skupinu Poslední generace k ukončení blokád a k věcné diskuzi o rychlosti 30 km/h v Praze

20. 04. 2023
Představitelé hlavního města vyzvali skupinu Poslední generace k ukončení blokád a k věcné diskuzi o rychlosti 30 km/h v Praze

Ve čtvrtek dopoledne se sešli zástupci vedení hlavního města a městských částí k jednání se skupinou Poslední generace, která požaduje změnu rychlosti na 30 km/h na území Prahy. Vedení města deklarovalo, že ochrana klimatu a bezpečnosti obyvatel je jejich prioritou. Zástupcům skupiny vysvětlili, že případné změny v rychlosti v obytných zónách podléhají schválení dopravních odborů jednotlivých městských částí. Přislíbili také, že vyzvou jednotlivé radnice k revizi dopravních režimů.

Vedení hlavního města zúčastněné informovalo o plánu zřídit pozici Zmocněnce pro zklidnění dopravy v Praze. Vyzvalo také skupinu Poslední generace k upuštění od blokád s tím, že tyto aktivity nepřispívají k věcné diskuzi.

Setkání se skupinou Poslední generace se zúčastnil primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda, náměstek primátora pro oblast dopravy Zdeněk Hřib, předseda zastupitelského klubu SPOLU pro Prahu a jeden ze zástupců starostů městských částí Tomáš Portlík a předseda Výboru pro bezpečnost a pro prevenci kriminality ZHMP Jiří Ptáček.

Vedení hlavního města vyzvalo skupinu Poslední generace k upuštění od blokád s ohledem na to, že tyto aktivity nepodporují věcnou diskuzi.

„Blokády samotné nejsou řešením ani cestou k řešení, ale vynucujícím prostředkem. Pokud budou blokády tohoto druhu pokračovat, tak to diskuzi zarazí. Myslím, že tento můj nárok je poctivý, a byl bych rád, kdyby ta diskuze začala dnes,“ přeje si primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda a doplnil, že k všeobecně prospěšnému výsledku nelze dospět na ulici, ale u jednacího stolu. „Je nutné připomenout, že zavádění rychlostních limitů je otázkou městských částí, s nimiž by tato diskuze měla být primárně vedena. Proto navrhujeme pozici Zmocněnce pro zklidnění dopravy, který bude prostředníkem mezi diskutujícími stranami,“ řekl primátor.

S tímto ohledem na klíčovou rozhodovací pravomoc úřadů městských částí v oblasti regulace rychlosti bylo skupině Poslední generace doporučeno vést věcný dialog s městskými částmi, které byly dosud v zavádění zón 30 km/h méně aktivní.

„Ve zklidnění dopravy ve městě hrají klíčovou roli městské části, které mohou zóny 30 km/h zavést a často tak už činí. Některé z městských částí jsou v tom nicméně aktivnější, některé bohužel méně. Diskuzím o zklidňování dopravy se nebráníme, město má připraveno hned několik konkrétních projektů. Formy protestů blokováním dopravy považuji ale za nešťastné. Vyjádřit názor se dá i jinak. Například vedením konstruktivního dialogu s městem, který se nám snad dnes podařilo navázat,“ řekl Zdeněk Hřib, I. náměstek primátora pro oblast dopravy.

Zástupci hlavního města jsou si vědomi, že konání veřejných shromáždění, které skupina Poslední generace využívala jako formu protestu, je ústavně zakotveno a ani negativní stanovisko policie podle zákona nemá vliv na konání či nekonání takového veřejného shromáždění a úřady ani v tomto případě nemají zákonnou možnost shromáždění zakázat.

„Bohužel, tím, že účastníci demonstrací z mého pohledu nešťastným způsobem blokují Prahu, poškozují práci všech, kteří se snaží najít konsensuální řešení pro všechny obyvatele hlavního města. Jsem přesvědčen, že nátlakové formy a plošný tlak „na třicítku“ budou ve finále kontraproduktivní. Cestu vidím naopak v diskuzi mezi zúčastněnými stranami, tedy jednotlivými městskými částmi, magistrátem a občanskými iniciativami, která vyústí v celospolečenskou shodu,“ doplnil předseda zastupitelského klubu SPOLU pro Prahu a jeden ze zástupců starostů městských částí Tomáš Portlík.

Vedení města skupině Poslední generace také vysvětlilo, že plošné omezení rychlosti po celém městě na všech kategoriích silnic není vhodné z více důvodů. Omezení na páteřních komunikacích v hlavním městě proto magistrát i nadále neplánuje. „Zájem učinit pražskou dopravu bezpečnější, plynulejší a v podstatě i klidnější nevnímám jako nic kontroverzního. Stejně tak i zavádění zón 30 v rezidenčních oblastech dává smysl a mojí zkušeností je, že v těchto lokalitách jsou takové změny přijímány samotnými obyvateli konsensuálně. Taková opatření jsou v Praze čím dál častější. Nicméně opakované blokády pražské dopravy a striktní požadavek na plošné zavedení rychlosti 30 včetně páteřních komunikací do této veřejné debaty nic dobrého nepřináší,“ uzavřel předseda Výboru pro bezpečnost a pro prevenci kriminality ZHMP Jiří Ptáček.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha vypracuje manuál kultivovaného dopravního značení
04.03.2024

Praha vypracuje manuál kultivovaného dopravního značení

Pražští radní schválili záměr na vypracování metodického materiálu Kultivovaného dopravního značení v prostředí města jako doplňku k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy. V příštím roce se ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje,...