Magistrát přijal novou strategii boje proti nevýhodné závislosti na IT dodavatelích

29. 11. 2021
Magistrát přijal novou strategii boje proti nevýhodné závislosti na IT dodavatelích

Magistrát hlavního města Prahy se bude nově řídit pravidly a principy Anti Vendor Lock-In strategie (AVLIS), kterou v pondělí schválili pražští radní. Tzv. anti vendor lock-in IT systémů je způsob obrany proti závislosti na dodavatelích, která může být pro město nevýhodná.

Schválený materiál AVLIS pojmenovává jednotlivá rizika plynoucí z tzv. uzamčení zákazníka (vendor lock-in) a stanovuje zásady pro jejich předcházení. Hlavní město tak bude předcházet uzamčení sebe jako zákazníka v dodavatelské pasti. Obecně tento problém není jen otázkou IT, ale vztahuje se i na další oblasti. Schválený dokument se nicméně zabývá především oblastí IT aplikačního software.

„Je zásadní, aby měl magistrát kontrolu nad daty a také dobře definovanou architekturu. Nemůžeme si nechat vnucovat podmínky jednotlivých dodavatelů. Doba, kdy se tohle na magistrátu běžně dělo, je už minulostí,“ říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Nová strategie stanovuje následujících 10 zásad, kterými by se měl řídit vztah magistrátních IT odborů s dodavateli: dobře nastavená architektura úřadu, definované stavební komponenty magistrátu, otevřený software pro vývoj na zakázku, kompetenční centra, koordinace nákupu balíkového software, open API a integrace, dekompozice systému, open source, insourcing a veřejná soutěž na základě komponent. Tyto zásady jsou doporučenou součástí pro záměry předkládané Radě hl. m. Prahy ve všech bodech. Zásady, které nebude možné v rámci záměru naplnit, budou odůvodněné.

Vendor lock-in (neboli uzamčení zákazníka) je stav, kdy dodavatelé softwaru ovládají své zákazníky pomocí umělých bariér. V praxi to vypadá tak, že dodavatel provozuje systém a především „vlastní“ data. To mu dává moc nad dalším rozvojem systému a při jakékoliv třeba legislativní úpravě šroubuje ceny a vnucuje zákazníkovi svoji strategii. Navíc může dodavatel využívat know-how i prostředky zákazníka a takto vytvořenou aplikaci potom opakovaně prodávat dalším zájemcům (v případě města např. městským částem).

Obecně lze říct, že zákazník v případě vendor lock-inu nemůže přejít k jinému dodavateli a stává se tedy na službách a produktech toho současného zcela závislým. Zákazníkovi to znemožňuje využívat výhody volné soutěže bez omezení licenčními právy či specifickým know-how.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha spustila registrace do 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu. Zájemci se tak opět mohou zapojit do inovativního rozvoje metropole
10.01.2024

Praha spustila registrace do 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu. Zájemci se tak opět mohou zapojit do inovativního rozvoje metropole

Registrace do již 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu, jehož cílem je nakopnout inovační kulturu v Praze, jsou ode dneška otevřeny. Letošní ročník pro hlavní město kompletně organizuje jeho městská společnost Operátor ICT (OICT)....