Startuje již šestý ročník soutěže Adapterra Awards. Ocenění získá i projekt z Prahy

31. 01. 2024
Startuje již šestý ročník soutěže Adapterra Awards. Ocenění získá i projekt z Prahy

Soutěž Adapterra Awards vstupuje letos do šestého ročníku. Nadace Partnerství, největší česká environmentální organizace, spolu s Integra Consulting představují tři hlavní kategorie: Krajina, Sídla a Budovy, ale také jednu speciální kategorii pouze pro letošní rok: Průmysl. Již tradičně ve spolupráci s hlavním městem ocenění získá také nejlépe hodnocený projekt z území metropole. Soutěž oceňuje projekty bojující proti suchu, přehřívání měst, důsledkům přívalových srážek i erozi půdy. Realizované projekty se mohou do soutěže přihlásit už nyní na www.adapterraawards.cz.

„Soutěže jako Adapterra Awards popularizují chytrá řešení i modro-zelenou infrastrukturu a obecně všechny příklady dobré praxe vedoucí ke zmírnění důsledků klimatické změny. Praha předloni schválila vlastní klimatický plán, který má město na tuto změnu připravit, a já se ráda inspiruji u těch nejlepších. Samostatná Cena Prahy dokazuje, kolik skvělých projektů zde vzniká,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

Vedle vysoké spotřeby vody v provozu řeší průmyslové podniky také přehřívání výrobních hal a areálů v dobách vedra nebo vysoké náklady na energie. Do nové speciální kategorie Průmysl se proto mohou hlásit projekty zavádějící opatření, která na tyto problémy reagují, ať už v samotném výrobním procesu, nebo v provozu svých areálů a budov. „Udržitelnost je v průmyslovém sektoru důležitým tématem, které rezonuje i díky nové povinnosti nefinančního reportingu. Průmyslová výroba patří mezi největší odběratele a zároveň znečišťovatele vod. Společně se zemědělstvím je také nejzranitelnějším sektorem v období sucha. Klimatická změna průmyslovým podnikům přináší nová rizika, ale i nové možnosti, jak se na její dopady připravit,“ vysvětluje vedoucí programu Adapterra Martin Ander z Nadace Partnerství, proč bude tato kategorie letos zařazena do soutěže.

Projekty z průmyslového odvětví se v soutěži Adapterra Awards objevily už v minulosti. Z pražského prostředí jsou to například květnaté louky, které už od roku 2015 vysazují ve vybraných vodohospodářských areálech Pražské vodovody a kanalizace. Na rozdíl od dříve často sečeného krátkého trávníku se jedná o porost, který zabraňuje nadměrnému vysušování půdy a pomáhá ve městě zadržovat vodu.

Hlavními kategoriemi soutěže jsou Krajina, Sídla a Budovy. Do Krajiny se mohou hlásit různorodé projekty od udržitelného zemědělství po obnovu mokřadů. Adaptační projekty na klimatickou změnu z intravilánu obcí, ať už jde o revitalizace náhonů, či hospodaření s vodou na náměstí, se mohou hlásit do kategorie Sídla. Do Budov spadají veškerá opatření na domech bez ohledu na způsob jejich využití. Finanční a věcné ceny v hodnotě 50 až 100 tisíc korun vítězům tematicky zaměřených kategorií udělí partneři soutěže.

Stejně jako v předchozích ročnících se může do soutěže zapojit také veřejnost. Prostřednictvím online hlasování od 1. srpna do 15. října 2024 vybere vítěze, který získá Cenu sympatie a výhru v hodnotě 50 tisíc korun.

Vítěze Ceny Prahy vyhlásí Nadace Partnerství ve spolupráci s hlavním městem společně s vyhlášením vítězů celostátních kategorií 6. listopadu 2024 na tematicky zaměřené konferenci v Praze.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články