Piráti vypsali výběrová řízení na pozice v dozorčích radách městských firem hl. m. Prahy

Piráti vypsali výběrová řízení na pozice v dozorčích radách městských firem hl. m. Prahy

Řádně otevřená výběrová řízení na pozice v dozorčích radách městských firem hl. m. Prahy byla vyhlášena na Fóru Pirátské strany již v pondělí 26. listopadu. Piráti tak vyzvali všechny odborníky, kteří mají praxi a zkušenosti na obsazení těchto pozic, aby se výběrových řízení zúčastnili. Pirátská strana tímto způsobem pokračuje v naplňování svého předvolebním programu.

Co se týče obsazení dozorčích rad v TSK a. s. (Technická správa komunikací) a Výstaviště a. s., byli zde zástupci Pirátů jmenováni pouze dočasně. I tak byla tato místa obsazena specialisty z řad Pirátské strany. Dozorčí rady budou obsazeny na základě vyhodnocení výběrových řízení těmi nejlepšími kandidáty. Jak říká Zdeněk Hřib: „Všechny pozice budou dlouhodobě obsazovány skutečnými odborníky a ne politickými trafikanty.“

Dočasně byly pozice v dozorčích radách za Piráty obsazeny Jiřím Dohnalem v dozorčí radě Výstaviště a. s. a v rámci TSK a. s. Ing. Jiří Hoskovcem a Ing. Janem Ličkou. Tyto změny byly ustaveny na základě hlasování Rady hl. m. Prahy.    Jan Lička

Jan Lička

zastupitel hl. m. Prahy, zastupitel městské části Praha 11 za Piráty


    Jiří Dohnal

Jiří Dohnal

starosta MČ Praha 11, zastupitel hl. m. Prahy, zastupitel městské části Praha 11 za Piráty


Otevřená výběrová řízení

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu