Magistrát potvrdil: Pražské stavební předpisy napsali úředníci bez kvalifikace

Magistrát potvrdil: Pražské stavební předpisy napsali úředníci bez kvalifikace

V srpnu 2015 podali Piráti žádost o informace na to, kdo je autorem schválených Pražských stavebních předpisů. Návrh ANO 2011, který byl nejprve projednán v kuchyňce, a poté narychlo schválen, měl totiž zajímavé pozadí. Úřad nedokázal sdělit, kdo jej vlastně připravil. Primátorka Adriana Krnáčová předložila ke schválení návrh předpisů, který byl zanesen do magistrátní evidence dokumentů jen hodinu před jejich schválením. Nyní nám na naší žádost MHMP odpověděl, kdo tyto předpisy napsal.

Zajímalo nás, kdo je autorem schváleného návrhu. V různých spekulacích padal různá jména. Dle informací MHMP vyhotovili stavební předpisy pracovníci Odboru volených orgánů MHMP. Konkrétními osobami jsou Ivana Zoubková, Arnošt Soukup, Danuše Scholzová, Zdeněk Trávníček, Hana Rodová (všichni úředníci MHMP, bez odbornosti v oblasti územního plánování) a JUDr. Richard Mařík (ředitel odboru, rovněž bez odbornosti v oblasti územního plánování). Neformální komentář k důvodové zprávě poskytl Mgr. Ondřej Boháč z Institutu plánování a rozvoje. Na vzniku textu se nepodílel žádný odborník na oblast územního plánování.

Úřad navíc potvrdil, že odbor legislativní a právní se návrhem Pražských stavebních předpisů vůbec nezabýval. Žádní občané, neziskové organizace ani jiné zainteresované strany nepřipomínkovali návrh, který dala primátorka Krnáčová schválit.

Magistrát nám rovněž potvrdil, že nemá žádnou korespondenci, která se týká přípravy stavebních předpisů. Buď tedy úředníci všechny e-maily týkající se přípravy smazali, nebo snad také jednali v proslavené “kuchyňce” pražské Rady.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu