Na sportovní granty půjde z rozpočtu Prahy v příštím roce téměř 400 milionů korun. Na sportovních akcích budou muset odměňovat stejně muže i ženy

Na sportovní granty půjde z rozpočtu Prahy v příštím roce téměř 400 milionů korun. Na sportovních akcích budou muset odměňovat stejně muže i ženy

Pražskými radními byl dnes schválen návrh na vyhlášení Programu podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2022 a i nadále je jeho hlavním cílem systematické zlepšování podmínek pro rozvoj sportu a tělovýchovy. Předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu hlavního města je stanoven na necelých 400 milionů korun.

„Program podpory sportu a tělovýchovy pro následující rok 2022 navazuje na ty minulé, které jsme od roku 2020 změnili tak, aby byly více transparentní a férové. Dříve nastavený systém bohužel takovou transparentnost neumožňoval. V současné době si většina pražských sportovních svazů může spočítat, na jakou částku budou mít v grantovém řízení na další roky nárok. Základním kritériem pro rozdělování grantů zůstává velikost sportující mládežnické základny tak, abychom odpovídajícím způsobem podpořili jak velké, tak malé sporty,” uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast sportu Vít Šimral.

„Malou, ale důležitou novinkou je podmínka pro pořadatele sportovních akcí, kteří budou chtít žádat o dotace, aby sladili prize money a odměnu za účast pro muže a ženy. Nerovnost v odměňování mužských a ženských sportovců je dlouhodobě systémovým problémem a každá malá změna vstříc férovosti jej může pomoci změnit,” doplňuje radní.

Vyhlášení programu zahrnuje následující opatření: I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže, II. Investice do sportovního zařízení, III. Provoz sportovního zařízení, IV. Sportovní akce, V. Sport pro všechny, VI. Sportovní činnost handicapovaných, VII. Stroje a sportovní potřeby.

Celkový objem schválených peněžních prostředků vyčleněných na financování programu bude stanoven v rámci schváleného rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2022.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu