Praha se chystá utratit za účetní systém další půlmiliardu, Piráti nesouhlasí

Praha se chystá utratit za účetní systém další půlmiliardu, Piráti nesouhlasí

Rada Prahy bude v úterý 17. ledna projednávat tři zásadní materiály související s ekonomickým informačním systémem Ginis od firmy Gordic. Již v minulosti dostal magistrát pokutu za přímé zadání zakázky této společnosti bez veřejné soutěže.

Jedná se o tyto 3 návrhy (tisky):

  • R-24310: Integrační práce významných informační systémů magistrátu. Vše je napsáno zcela vágně, čili se jedná o bianco šek na jakoukoliv práci v oblasti informatiky. 100 000 000 Kč / 2 roky
  • R-24311: Rozvoj IS Ginis, analytické práce, koncepční studie, metodiky, odbornější administrátorské zásahy. Bude soutěženo v rámci partnerské sítě Gordic. 100 000 000 Kč / 2 roky
  • R-24312: Přímé zadání zakázky (JŘBÚ) pro Gordic. Zakázka obsahuje činnosti nezbytné pro chod jako např. aktualizaci postupů dle platné legislativy. Avšak cenu i rozsah si určuje Gordic sám bez jakéhokoliv tržního srovnání. 240 000 000 Kč / 4 roky

Co vadí Pirátům:

Cena: Cena je zcela astronomická. Celkově se schvaluje výdaj přesahující včetně dph půl miliardy korun. Cena vychází čistě z toho, co si monopolní dodavatel určil, reálné náklady společnosti Gordic s realizací této zakázky nikdo nezkoumá.

Kamufláž: Aby obešla zákon o zadávání veřejných zakázek, zřizuje společnost Gordic tzv. partnerskou síť. O tom, kdo bude členem této sítě rozhodně Gordic, ale tyto firmy mu údajně budou konkurovat. Máme obavy, aby nevznikl stejný klientelistický propletenec jako v případě firmy Marbes. Vendor lock-in, tedy závislost na dodavateli, která přetrvá i při zřízení partnerské sítě, je takový problém, že se proti němu ohradilo dokonce i Ministerstvo vnitra.

Bianco šek: Materiál “integrační práce” (R-24311) je zcela obecný. Jelikož mluví o integraci hlavních systémů, tak se jedná o bianco šek na jakoukoliv práci v IT, protože je nemyslitelné dělat něco neintegrovaného. Tímto se Rada vzdává odpovědnosti, kterou přehazuje na zastupitelstvo a uřad, kterému předloží tak vágní usnesení, že ho nepůjde vymáhat a kontrolovat.

Alibismus: Klíčový znalecký posudek potvrzující možnost JŘBU má být vytvořen až v průběhu zakázky. Čili Rada ani Zastupitelstvo tuto informaci neobdrží. Rada se tak vyhýbá riziku stíhání za nesprávný úřední postup a alibisticky přehazuje tuto hrozbu na úředníky.

Konzervuje se stávající stav: Piráti již 2 roky upozorňují na tento vendor lock-in, kdy je Praha závislá na dodavateli, který si sám určuje cenu. Praha dokonce dostala pokutu od ÚOHS a stejně se nic nestalo. Dokud bude město platit stamiliony firmě Gordic, je jisté, že se v této věci nic nezmění.

Cenu neprojednala komise Rady: Podobně jako u agendy Smart Cities komise Rady pro ICT neprojednala navrhovanou cenu zakázek.

„Problémů je celá řada. Společným jmenovatelem je neochota úředníků a politiků ke změně. Zákon se nesnaží plnit, ale obcházet“ říká Ondřej Profant, pražský zastupitel za Piráty se zaměřením na ICT.

Dodatek

Podle aktuálních informací, které jsme získali v úterý 17. ledna 2017 v dopoledních hodinách, se nakonec Rada hlavního města Prahy rozhodla schvalování těchto tisků odložit na operativní jednání, ačkoliv je původně projednat dle plánu měla.

Odkazy

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu