Zdravotnictví a bezpečnost

Praha začne koncepčně řídit péči o zdraví a bezpečnost svých obyvatel pomocí existujících dostupných dat. Postavíme se čelem k aktuálním zdravotním rizikům pro občany velkoměsta. Namísto drahé a zbytečné šikany nasměrujeme peníze tam, kde jsou reálně potřeba.

Koncepční přístup k aktuálním rizikům

 • Finančně podpoříme agentury domácí péče a vznik mobilních hospiců ve všech částech města, tak aby lidé se zdravotně-sociálními problémy měli možnost zůstat doma namísto stěhování do léčebny. To platí i pro péči o umírající, kde změny založíme na analýze reálné potřeby paliativní péče v Praze z dat onkologického registru.
 • Zajistíme koncepční řešení epidemie HIV, zneužívání návykových látek a dětské obezity v Praze s využitím zahraničních zkušeností a důrazem na prevenci rizik a minimalizaci následných dopadů.
 • Postaráme se o duševní zdraví obyvatel Prahy. Strádání duševní je podle nás stejně nebezpečné jako strádání fyzické. Podpoříme programy vzdělávání o duševním zdraví, programy prevence a včasné diagnostiky duševních onemocnění. Pražané již nemohou být jen strojem na práci, musí mít možnost vést plnohodnotný život bez nadbytečného stresu.
 • Zvýšíme transparentnost výběrových řízení na nové lékařské praxe chybějících odborností a dotací pro projekty podpory zdraví. Tam, kde je to potřeba pro zachování kontinuity, nastavíme koncepční víceleté financování namísto jednoletých grantů.

Nebudeme ignorovat problémy nemocnic

 • Zastavíme zadlužování Nemocnice Na Františku výběrem nového ředitele v otevřeném výběrového řízení s důrazem na odbornost a zkušenosti. V součinnosti se zdravotními pojišťovnami změníme strukturu zdravotní péče na tu, která v Praze chybí (například paliativní péče nebo porodní dům).
 • Zajistíme rekonstrukci Nemocnice Na Bulovce pomocí otevřených a transparentních výběrových řízení na stavební zakázky ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví.
 • Zkrátíme čekací lhůty na pohotovosti optimalizací jejich sítě. V noci a o víkendu je lepší dojet na vzdálenější pohotovost s garantovanou kratší dobou čekání pro pacienty, než čekat dlouho na pohotovosti v docházkové vzdálenosti.
 • Podpoříme bezplatné dárce krve a poskytneme jim slevu na MHD.

Smysluplná opatření místo šikany

 • Podpoříme efektivní regulaci hazardu, která jej odstraní z okolí sociálně vyloučených lokalit a zároveň nezpůsobí bujení zdraví škodlivého nezdaněného nelegálního hraní.
 • Zmírníme tzv. protialkoholní vyhlášku, tak aby bylo možné si na Petříně udělat piknik s lahví vína. Noční hluk a kriminalitu v centru omezíme osvětou a důsledným vymáháním stávajících pravidel.
 • Vyřešíme problémy lidí bez domova zavedením sociálních programů podle zkušeností a praxe z jiných měst. Umožníme jim dostat se z ulice a vrátit se do společnosti.

Nasměrujeme peníze tam, kde jsou potřeba

 • Zkrotíme zakázky na městský kamerový systém, protože již do něj bylo investováno velmi mnoho bez vyhodnocení účelnosti investice.
 • Zajistíme více strážníků na problémových místech dle statistik a vybavení vozů městské policie vnějšími i vnitřními kamerami a přenosnými přístroji na měření hluku. Zahájíme pilotní projekt kamer umístěných na oděvu strážníků.
 • Podpoříme kvalitní programy prevence kriminality mládeže a programy zaměřené na elektronickou bezpečnost mládeže na jednotlivých městských částech.
 • Podpoříme profesionální i dobrovolné hasiče stanovením jasných podmínek pro obnovu techniky.
Navrhni úpravu