Školství, sport a volný čas

Pražské školy vychovávají budoucí občany schopné se prosadit v rychle se měnících podmínkách, zdaleka ne jen pro potřeby pracovního trhu. Budeme školám poskytovat dostatek financí na mzdy, provoz a meziškolní aktivity, ale i na profesní rozvoj učitelů a na zavedení a rozvoj inovativních vzdělávacích směrů podle poptávky Pražanů.

Více peněz na kvalitu vzdělání, méně na zbytečnosti.

 • Podpoříme platy zaměstnanců škol nad rámec tarifů. Je třeba kompenzovat výši životních nákladů v Praze učitelům i ostatním zaměstnancům škol.
 • Podpoříme školy v přístupu k smysluplnému celoživotnímu vzdělávání pedagogů a ve využívání nových znalostí ke zvyšování kvality. Budeme cíleně přispívat na vzdělávání učitelů v inovativních formách výuky (i v zahraničí) a následně podporovat trvalé zavedení těchto metod do běžné výuky.
 • Co nejvíce času na pedagogickou práci, co nejméně peněz do kanálu. Zajistíme školám zdroje na kvalitní administrativu, aby ředitelé a učitelé měli co nejvíce času na žáky a pedagogickou práci. Zajistíme školám přístup ke kvalitnímu software a elektronickým výukovým materiálům bez zbytečných nákladů.
 • Zkušenosti získané mimo školu jsou stejně důležité. Podpoříme účast pražských škol ve studentských soutěžích v národním a mezinárodním měřítku. Budeme podporovat, finančně i organizačně, zahraniční spolupráci a studijní pobyty žáků podle poptávky.

Inovativní vzdělávání do veřejných škol

 • Nejsme všichni stejní. Chceme poskytnout různorodost vzdělávání i v rámci jedné školy. Podpoříme inovativní vzdělávací cesty v mateřských, základních a středních školách, aby co nejvíce škol mohlo a umělo vyhovět poptávce. Budeme podporovat ověřené způsoby vzdělávání, které udržují a posilují pozitivní vztah žáků ke vzdělání, pracují s pozitivní motivací a vyučují pro život místo „pro testy“.
 • Prosadíme otevřená výběrová řízení na místa ředitelů jako normu a budeme vybírat ředitele kvalitní, s ambiciozní a moderní vizí rozvoje školy. Nebudeme dosazovat ředitele po známosti ani podle tradice, ale na základě odbornosti a vize v souladu s dlouhodobou strategií vzdělávání města a městských částí.
 • Základem je komunikace a zpětná vazba. Podpoříme komunikační platformy pro pedagogy k setkávání a sdílení zkušeností mezi sebou i podobné platformy pro funkční komunikaci rodičů a škol. Budeme se starat o funkčnost školních rad a zastoupení rodičů v nich.

Zajistíme dostatečné kapacity

 • Podpoříme zajišťování kapacit mateřských škol a ve zřizování dětských skupin k péči pro předškolní děti. Kromě toho zlepšíme kapacity i kvalitu služeb školních kuchyní, jídelen a družin. Ve spolupráci s městskými částmi se pokusíme zajistit, aby provozní doba školek odpovídala potřebám rodičů v místě.
 • Pražské střední školy pracují i pro regiony. Praha má zastropovanou kapacitu míst na gymnáziích ze strany MŠMT, což podle nás jde proti zájmu Prahy i celé země. Budeme s MŠMT vyjednávat možnosti rozšiřování kapacit pražských gymnázií a středních škol vůbec.

Volný čas a sport

 • Veřejné peníze transparentně podle pravidel, především do zařízení a sportovišť podle demografického vývoje. Budeme iniciovat a podpoříme výstavbu sportovišť, komunitních center a dalších zařízení pro volnočasové aktivity tak, aby bylo zajištěno jejich co největší využití. Dohlédneme, aby smlouvy s provozovateli byly kvalitní, jasné, výhodné pro občany Prahy a bez obstrukcí vypověditelné.
 • Provozní dotace spolků, sportovních klubů a podobných organizací podmíníme transparentností příjemců a zacílením na děti a mládež.
Navrhni úpravu