Otevřená radnice

Uděláme z Prahy nejtransparentnější město v Česku. Dnes má Praha problém hlavně s neprůhlednými městskými firmami, které hospodaří s desítkami miliard korun ročně. Občané a protikorupční analytici musí mít k dispozici dostatek informací, aby mohli politiky a úředníky kontrolovat. Zapojíme občany do rozhodování o městě.

Všechno to zveřejníme

 • Ukážeme data veřejnosti. Přehled faktur a nájemních smluv, analýzy, které si město nechává zpracovat - to vše a mnohé další údaje budou na portálu otevřených dat.
 • Zavedeme rozklikávací rozpočet až na úroveň faktur. Občané tak budou mít dokonalý přehled o tom, za co město utrácí jejich peníze.
 • Zveřejníme majetková přiznání politiků. Každý bude moci kontrolovat, že zastupitelé nezískávají v souvislosti se svou funkcí neoprávněné výhody.

Odpovědné hospodaření

 • Vypovíme nevýhodné nájemní smlouvy na nebytové prostory v centru Prahy. Praha na nich ztrácí desítky milionů korun ročně. Pronájmy budeme inzerovat na realitních webech, aby se přihlásilo co nejvíce uchazečů.
 • Zajistíme větší konkurenci u veřejných zakázek. Pomocí otevřených řízení, dostatečných lhůt pro přihlášení a nepřemrštěných požadavků pro účast umožníme účast ve výběrových řízení všem zájemcům. Tím dosáhneme lepších cen i kvalitnějších služeb.
 • Zavedeme osobní odpovědnost úředníků i politiků, zprůhledníme úřední procesy. Nastavíme na Magistrátu projektové řízení tak, aby bylo jasné, kdo je odpovědný za jednotlivé kroky. Na jednání Rady zavedeme jmenovité hlasování - aby občané věděli, jak kdo hlasoval.

Fungující městské firmy

 • Stop politickým trafikám. Funkce v městských firmách budeme obsazovat transparentním způsobem, funkcionáři budou muset prokazovat, že odvádějí reálnou práci.
 • Schválíme vlastnickou politiku města. Vedení firem bude hodnoceno a odměňováno podle schopnosti naplňovat předem stanovené cíle.
 • Ztransparentníme městské firmy​, které hospodaří s desítkami miliard korun ročně. Zajistíme, aby aktivně zveřejňovaly všechny důležité informace, které nespadají pod obchodní tajemství. Už se nebudou účelově vyhýbat zveřejňování smluv.

Participace – spoluúčast občanů na rozhodování

 • Agenda občanských podnětů. Občanské podněty nezůstanou bez odpovědi. Veřejné vedení agendy umožní i ostatním občanům vidět všechny podněty včetně jejich řešení. Zásadní podněty budou zařazovány na jednání výborů, komisí i zastupitelstva.
 • Ankety. Ankety a dotazníky umožní analyzovat skutečné potřeby občanů města.
 • Veřejné besedy. K aktuálním problémům nebo záměrům metropole budeme pořádat veřejné besedy za účasti odborné i laické veřejnosti.
 • Participativní rozpočty. Část městských peněz bude rozdělena na projekty iniciované občany.
Navrhni úpravu