Doprava

Zvýšíme plynulost dopravy podporou kapacitních a nejméně prostorově náročných druhů dopravy, zejména metra, vlaků a tramvají. Chceme MHD dostupnější, pohodlnější a jednoduše použitelnou nejen pro Pražany, ale i pro návštěvníky Prahy. V oblasti automobilové dopravy zlepšíme veřejnou kontrolu investic a oprav infrastruktury.

Zlepšíme dostupnost a kvalitu MHD pro všechny

 • Podporujeme rozvoj tramvajových tratí ve všech oblastech Prahy. Prioritou je odlehčit tramvajové dopravě v centru města. Vrátíme tramvaj na Václavské náměstí a dobudujeme tramvajový okruh kolem centra města.Budování tramvajových tratí neznamená snižování počtu parkovacích míst.
 • Urychlíme budování městských železničních linek. Prioritou je trať propojující Prahu s letištěm a s Kladnem (ideálně přímo, bez zajížďky).
 • Zmodernizujeme odbavovací systém a zastropujeme jízdné. Odbavit se v metru nebo autobusu bude možné např. za pomoci platební karty nebo aplikace v chytrém mobilu (NFC) bez nutnosti tisknout papírový lístek. Společně s modernizací odbavovacího systému nastavíme pravidla tak, abyste na konci dne nezaplatili více, než je nutné, jako třeba v Londýně nebo v Ostravě.
 • Zvýšíme kapacitu tramvajové dopravy, zvýšíme počet míst k sezení. Kde to bude možné, prodloužíme délku tramvajových souprav. Dohlédneme na dostatečnou hustotu provozu, efektivní nakládání s vozovým parkem a řádné soutěže na nová vozidla. Zveřejníme údaje o aktuální poloze spojů MHD, aby cestující zbytečně nečekali na zpožděné nebo vynechané spoje.
 • Podpoříme stavbu metra D. Spojení Prahy 4 a 12 metrem D patří mezi prioritní dopravní stavby v Praze. Metro D nebude další sestra Blanky.
 • Zlevníme měsíční časové jízdenky na 400 Kč - Rozdíl v ceně roční a měsíční jízdenky je nesmyslně velký. Pro sociálně slabší občany je někdy obtížné zaplatit několik tisíc za roční jízdenku najednou, a proto jezdí dráž.

Zlepšíme situaci v oblasti parkování

 • Zasadíme se o zvýšení počtu parkovacích míst tam, kde to Pražané potřebují. V řadě lokalit je nedostatek parkovacích míst pro rezidenty největším problémem, který je potřeba řešit.
 • Vybudujeme záchytná kapacitní parkoviště pro krátkodobé i dlouhodobé stání návštěvníků. Je nutné, aby záchytná parkoviště na hranicích i mimo území Prahy byla dobře propojena s kapacitní hromadnou dopravou.
 • Parkování jednoduše. Zjednodušíme systém parkovacích zón. Otevřeme data o využití parkovacích míst. To umožní tvořit aplikace, která uživatele snadno navede na volné parkovací místo.
 • Zaparkuje u vás návštěva i řemeslník. Rezidenti získají každý rok určitý počet hodin parkování zdarma pro návštěvy ve vybrané oblasti. Nebudete tedy muset platit drahé parkování řemeslníkovi nebo složitě vymýšlet, kam poslat zaparkovat návštěvu.

Investice do silniční infrastruktury budou pokračovat

 • Urychlíme dobudování Městského (vnitřního) okruhu a nutných návazných komunikací. Městský okruh je důležitým nástrojem pro omezení automobilové dopravy v centru města. Měl by být tedy dostavěn a využíván. Podpoříme variantu, která bude vyhodnocena jako nejlepší na základě odborného posudku zahrnující mj. analýzu přínosů a nákladů. V návaznosti na dobudování okruhu a další infrastruktury provedeme opatření mající za cíl další zlepšení podmínek pro život v centru. Okruh by měla využívat i MHD a to včetně částí pod zemí.
 • Spolu s našimi zástupci v parlamentu budeme usilovat o urychlenou dostavbu Pražského okruhu. Podpoříme řešení okruhu, které se ukáže jako nejvhodnější z hlediska dopadů na obyvatele, bezpečnosti dopravy, nákladů, termínu realizace, atd. Cílem je vyvést tranzitní, zejména kamionovou dopravu z Prahy.
 • Napravíme vnitřní zadluženost na dopravní infrastruktuře. Nechceme další spadlé mosty. Opravy infrastruktury budeme provádět koordinovaně a efektivně, aby nedocházelo k zablokování celých čtvrtí a opakovaným opravám v krátkém časovém intervalu.

Podporujeme moderní a ekologické způsoby dopravy

 • Podpoříme smysluplnou elektrifikaci dopravy. Budeme zavádět elektrobusy a trolejbusy tam, kde to bude mít ekonomický a ekologický smysl. Budoucnost vidíme i v rozumně nastavených systémech pro sdílení elektrických vozidel. Podpoříme vybudování infrastruktury pro nabíjení v nových hromadných garážích.

Cyklisté jsou náš respektovaný partner

 • Prosadíme budování nových cyklistických magistrál, které umožní bezpečný a rychlý provoz cyklistů beze strachu, že se střetnou s auty. Důležité je, aby cyklostezky byly osvětlené veřejným osvětlením, což umožní jejich využívání i mimo sezónu.
 • Připravíme stojanový program a budeme rozvíjet spolupráci města s poskytovateli sdílení kol. V oblasti bikesharingu je třeba zajistit, aby odstavená kola neobtěžovala chodce.
 • Budeme budovat nová propojení na místě historických polních cest. Tím zajistíme pohodlné propojení i okrajových městských částí.
Navrhni úpravu