Program Pirátů v Zastupitelstvu hl. m. Prahy
pro volební období 2018–2022


Metro, okruh a nejen to

Na čtvrtou linku metra čekají lidé už přes dvacet let, my jsme zahájili výstavbu formou geologického průzkumu. Tramvaje jako ekologická forma dopravy vyjedou okrajových částí města, například na Budějovickou, Motol nebo Strahov, k tomu jsme již schválili řadu potřebných dokumentů. Železnice představuje nevyužívanou kapacitu, která již stojí, otevřeme ji proto Pražanům více.

Snažíme se o odblokování dostavby Pražského okruhu. Urychlíme rovněž i dokončení Městského okruhu. Vybudujeme záchytná kapacitní parkoviště pro krátkodobé i dlouhodobé stání návštěvníků.

Ing. Ladislav Kos
Ladislav Kos
1

Podúkoly:

Praha pro místní i turisty

Pracujeme na tom, abychom měli turistiku takovou která nezničí naše město, ani jeho reputaci v zahraničí. V centru města nesmíme zapomínat na místní, na to aby zde mohli důstojně žít. Turistiku chceme slušnou a poctivou, proto chceme regulovat různé výstřelky (pivní kola, hlasité tahy opilců, obří pandy), zároveň ale nechceme, aby město mělo u zahraničních návštěvníků ostudu. Proto si došlápneme na podvodné směnárny – několika z nich jsme již neprodloužili smlouvu. Okrádání návštěvníků města tak učiníme přítrž.

Praha musí být otevřená pro všechny své občany, přehodnotíme proto buskingovou i protialkoholní vyhlášku. Má potírat opilce, kteří ruší slušné občany, místo toho ale omezuje Pražany kteří si chtějí jen třeba dát pivo v parku. Namísto plánů na kamerové systémy s automatickým vyhodnocováním podezřelých obličejů po vzoru Číny připravujeme pro Prahu více strážníků a kamery efektivní, které budou v boji proti kriminalitě pomáhat lépe.

Ing. Jan Hora
Jan Hora
2

Podúkoly:

Transparentní otevřená metropole

Už v roce 2015 jsme prosadili spuštění portálu [opendata.praha.eu](opendata.praha.eu) na kterém město zveřejňuje data o tom, co aktuálně dělá. A to byl jen začátek. Zveřejnili jsme smlouvy města, faktury metropole i řadu dalších informací. Díky tomu, že jsou data města venku, nemůže metropoli řídit žádný kmotr. Namísto trafik přišla do městských firem otevřená výběrová řízení. Pozice v dozorčích a správních radách tak nejsou dávána za odměnu, ale těm, kteří chtějí pilně pracovat a dokázali, že na to mají.

Děláme pořádek ve sportovních grantech, kde působilo nechvalně známé duo "Kleslová a Březina". Výhledově chceme procesy především digitalizovat tak, aby lidé mohli s úřadem komunikovat tak, jak jsou zvyklí.

Mgr. Adam Zábranský
Adam Zábranský
3

Podúkoly:

Praha Zelená

Přejeme si, aby Praha byla zdravé město pro život. Věříme, že proti vedrům pomohou stromy a voda... že zeleň místo betonu vyčistí vzduch. Proto vysadíme více stromů v ulicích a zároveň doplníme rekreační divočinu kolem metropole. Celkem je naším cílem vysadit milion stromů pro Prahu! Není to jednoduché a nepůjde to přes noc. Nicméně za první pololetí roku 2019 bylo v Praze vysazeno 160 tisíc nových stromů a vzniklo tak téměř 26 hektarů nových lesů! Většinou šlo o zalesnění původní zemědělské půdy. Nové stromy jsou však vysazovány také ve stávajících parcích a sadech.

Magistrát se rovněž přihlásil k závěrům zprávy Mezivládního panelu pro klimatickou změnu při OSN a vyhlásil vlastní Klimatický závazek. Pro plánování a přípravu konkrétních opatření ustanovilo město Komisi pro udržitelnou energii a klima, která bude fungovat ve čtyřech samostatných pracovních skupinách se zastoupením nejvyššího politického vedení města. Přejeme si, abychom předali Prahu našim dětem v lepším stavu, než je dnes.

Tomáš Murňák
Tomáš Murňák
4

Podúkoly:

Téma bydlení

Piráti chtějí, aby městské byty nebyly pro prominenty, nýbrž pro ty, kteří to skutečně potřebují. I s ohledem na vývoj cen nemovitotostí jsme zastavili privatizaci městských bytů, rozvíjíme počet bezbariérových bytů, domovy pro seniory, mezigenerační komunitní domy a sdílené bydlení. Jako neméně důležitou vnímáme podporu družstev, baugruppe a dalších alternativ ke komerční výstavbě bytů. Velmi důležitá bude též shoda se státem v otázce zrychlení procesu stavebního řízení.

Na půdě výstavby nových bytových jednotek se zasadíme o ucelenou koncepci přeměny brownfieldů a budeme tlačit na developery, aby se v rámci nově navrhovaných projektů podíleli na nákladech na občanskou vybavenost spolu s městem.

Mgr. Adam Zábranský
Adam Zábranský
5

Podúkoly:

Navrhni úpravu
Piráti a Starostové