Praha se bude ucházet o hostitelství konference International Congress for the Governance of AI

Praha se bude ucházet o hostitelství konference International Congress for the Governance of AI

Pražský magistrát dlouhodobě podporuje rozvoj výzkumu, vývoje a inovací v oblasti umělé inteligence a vědy. V rámci zvýšení povědomí o pokroku umělé inteligence ve světě se Praha rozhodla ucházet o roli hostitelského města mezinárodní konference Congress for the Governance of AI (ICGAI). Vyjednáním hostitelství pro metropoli byl Radou hl. m. Prahy pověřen radní pro oblast vědy Vít Šimral.

Díky mezinárodní účasti na konferenci, která bude dosahovat několika set odborníků, by mohla Praha získat důležité informace pro aktivní zapojení do vývoje v oblasti umělé inteligence a její implementace do chodu metropole. Tématem dvoudenního kongresu je nejen samotná umělá inteligence, ale i metody, jak ji uchopit a jak s ní pracovat, a to zejména z hlediska etiky, práva, výzkumu, podnikání, veřejné správy apod.

„Umělá inteligence zásadně změní životy každého z nás. Pokud chceme ovlivnit její vývoj tak, aby směřoval ke zlepšení životů nás všech, musíme na tom začít pracovat už nyní. Nechceme dopustit, aby vývoj umělé inteligence diktovaly státy, které v mnoha případech data získaná jejím prostřednictvím využívají proti svým občanům,“ řekl radní hl. m. Prahy Vít Šimral.

Mezinárodní konferenci Congress for the Governance of AI, která proběhne v dubnu 2020, organizuje prestižní organizace The World Technology Network. Tato organizace má za cíl podporovat rozvoj technologií, vývoj, výzkum i inovace po celém světě.

Jako hostitelské město by Praha získala možnost podílet se i na tvorbě obsahu konference, jelikož bude moci nominovat své přední odborníky, aby vystoupili na akci. Kongres rovněž nabízí cennou příležitost setkat se s předními světovými experty na tuto problematiku a navázat tak neformální partnerství, která mohou být využita v dalších projektech.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu
Piráti a Starostové