Jak Praha plní svůj letošní rozpočet? Dál akumuluje nevyužité miliardy!

Jak Praha plní svůj letošní rozpočet? Dál akumuluje nevyužité miliardy!

Dne 5. září vyšla tisková zpráva Rady hlavního města Prahy, že hospodaření metropole opět skončilo neplánovaným přebytkem 7,2 miliardy korun. Pokračuje ohrožující trend, kdy Praha není schopna naplánovat a realizovat zásadní investice do opravy majetku města, výstavby veřejné infrastruktury, digitalizace a úspor.

Z minulých let vlády ANO jsou tak nastřádány desítky miliardy korun (včetně např. nevyčerpaných dividend u PRE, které Praha zablokovala). Tyto bezprizorní miliardy mohou být lákadlem pro různé megalomanské projekty.

Piráti prosazují, aby Praha hospodařila vyrovnaně, svoje investice dlouhodobě plánovala a nesnižoval se jejich podíl proti rostoucím běžným výdajům, jak to je v rozpočtovém výhledu, který schválila koalice. Pokud to není možné, měly by se snížit daně.

Neschopnost investovat peníze města nelze zdůvodňovat přísnějšími pravidly pro výběrová řízení, neboť Rada už před dlouhou dobou schválila nová pravidla, podle kterých nemusí schvalovat výdaje do 20 milionů, zatímco na začátku musela schvalovat vše nad 100 000 Kč.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu