Chceme transparentnost na radnici Prahy 6. Piráti předali otevřený dopis starostovi

01. 02. 2018
Tagy
Chceme transparentnost na radnici Prahy 6. Piráti předali otevřený dopis starostovi
Chceme transparentnost na radnici Prahy 6. Piráti předali otevřený dopis starostovi

Praha, 1. února 2017 – Jednání komisí a výborů městské části přístupné pro veřejnost, správní řízení na webu Prahy 6 nebo seznamy připravovaných nákupů, prodejů a pronájmů městské části na internetu – to navrhují Piráti městské části Praha 6. Komplexní seznam všech návrhů, jak zlepšit otevřenost radnice dnes předali otevřeným dopisem starostovi městské části Ondřeji Kolářovi.


Vážený pane starosto,

rádi bychom Vás u příležitosti Nového roku pozdravili jménem místního sdružení České pirátské strany v Praze 6. Zároveň Vám nabízíme spolupráci v oblastech, které přinesou větší transparentnost politického prostředí naší městské části.

Jak víte, v parlamentních volbách před 3 měsíci Pirátská strana získala se svým programem otevřenosti více než 17 % hlasů občanů Městské části Praha 6. Přijímáme tuto skutečnost jako odpovědnost vůči našim voličům a podporovatelům.

Vyzýváme Vás proto ke spolupráci na několika tématech z oblasti otevřené radnice. O těchto tématech vaše koalice opakovaně mluví jako o důležitých nástrojích otevřeného vládnutí. Prozatím – k velké škodě obyvatel městské části – se však zatím mnoho nestalo.

  1. Otevřít jednání všech komisí a výborů městské části pro veřejnost – Toto je předpokladem pro širokou spolupráci se spolky a aktivními občany Prahy 6. Výbory sice již otevřené jsou, ale komunikace ohledně výborů není vzhledem k veřejnosti příliš otevřená. Spíše se zdá, že radnice dělá vše pro to, aby na výbor nikdo z veřejnosti nepřišel.
  2. Zpřístupnit seznam správních řízení, kterých je MČ účastníkem, v otevřeném datovém formátu dostupný online s uživatelským výstupem na mapových podkladech – není třeba předražených zakázek na software, stačí pouze tato data otevřít.
  3. Zpřístupnit informace o zamýšlených prodejích a pronájmech přehledným způsobem na webu a dále v otevřeném datovém formátu s uživatelským výstupem na mapových podkladech.
  4. Otevřít formát rozpočtů a finančních dat, která by měla být k dispozici až na úroveň faktur. Stejným způsobem zveřejňovat i údaje o hospodaření městských společností – máme připravenu open-source aplikaci City Vizor (https://cityvizor.cz/) pro kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky společností vlastněných Městskou částí. K tomuto bodu již delší dobu existuje usnesení komise pro otevřenou radnici.
  5. Zavést možnost vyhledávání pomocí metadat, nebo fulltextové vyhledávání v registru smluv, zápisech a ostatních dokumentech, které zveřejňuje radnice na webu.
  6. Zavést uživatelsky přátelskou elektronizaci agend – to vyžaduje systémové kroky, ke kterým zatím nedošlo.
  7. Zpřehlednit webové stránky městské části – vyhledání všech dat a pohodlné vyřízení všech požadavků na několik kliknutí, publikování praktických a aktuálních informací.

Velmi bychom uvítali, pokud v řádu měsíců – ať už s naší pomocí, či bez ní – budou mít obyvatelé městské části k dispozici kvalitní, otevřená a dobře přístupná data pro snazší účast na správě veřejných věcí. V souladu s deklarací současné politické reprezentace Městské části Prahy 6.

O tomto tématu jsme připraveni s Vámi kdykoli diskutovat a poskytnout informace k praktické realizaci zmíněných oblastí.

Přejeme Vám hodně sil a invence ve volebním roce 2018 a těšíme se na spolupráci.

Za místní sdružení Praha 6

Viktor Mahrik
předseda MS Praha 6
Česká pirátská strana
e-Mail: Viktor.Mahrik@pirati.cz

Ivan Hrůza
místopředseda MS Praha 6
Česká pirátská strana
E-Mail: Ivan.Hruza@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?