Piráti nepodporují dotace soukromým firmám

07. 05. 2015
Tagy
Piráti nepodporují dotace soukromým firmám
Piráti nepodporují dotace soukromým firmám

Na zasedání zastupitelstva 14. dubna náš zastupitelský klub odmítl podpořit dotace soukromým firmám z fondů Evropské unie. Nesouhlasíme s takovým podivným přeléváním peněz, kdy lidé a firmy platí daně, část peněz z vybraných daní poté putuje do Evropské unie, a část rozpočtu Evropské unie je vyčleněna na evropské fondy, v jejichž rámci se mimo jiné dotují některé soukromé firmy.

Jak to všechno funguje? V rámci Evropské unie existuje několik fondů, které slouží k financování politik Evropské unie, podpoře hospodářského růstu členských států a tak dále. Důležitou kategorií jsou strukturální fondy, kde hraje prim Evropský fond pro regionální rozvoj. Praha z něho v období 2007-2013 v rámci svého Operačního programu Praha – konkurenceschopnost může čerpat téměř 7 miliard korun, viz(Z fondu lze čerpat ještě dva roky po jeho skončení, tudíž tento rok je poslední, kdy čerpáme peníze z tohoto programového období). Tento operační program je rozdělen na tři oblasti podpory – 1. dopravní dostupnost a rozvoj informačních technologií, 2. životní prostředí a 3. inovace a podnikání. Některé oblasti podpory jsou určeny spíše veřejnému sektoru (životní prostředí a dopravní dostupnost), některé naopak soukromým firmám (rozvoj informačních technologií, inovace a podnikání).

Právě s dotacemi soukromým firmám máme největší problém. Dle našeho názoru nevhodným způsobem narušují hospodářskou soutěž. Jen část firem si o dotace zažádá a jen část z těch, které si zažádají, dotaci dostanou. Tyto firmy pak mají oproti ostatním konkurenční výhodu v tom, že jejich rozvoj z části financuje Evropská unie (a z části Praha – funguje to tak, že většinu prostředků na projekty poskytuje Evropská unie, část Praha a část žadatel, tedy soukromá firma). A částky nejsou nijak malé. Například v úterý 14. dubna zastupitelstvo schválilo tři projekty: Nejvyšší kvalita zdravotní péče, Osazování finepitch komponent a Inovace ve výrobě tyčinek. Příspěvek z veřejných peněz u těchto projektů činil 1,36 milionu, 4,5 milionu a 5,5 milionu.

Bojovat s evropskými dotacemi na úrovni pražského zastupitelstva je tak trochu boj s větrnými mlýny. Operační programy vznikají na základě vyjednávání mezi různými zájmovými skupinami (Evropská komise, ministerstva, vláda, Magistrát hl. m. Prahy atd.) a když už jsou schválené, těžko s tím něco udělat. Piráti na pražském zastupitelstvu tak alespoň nebudou v hlasováních takovéto dotace podporovat.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?