Odměny voleným zastupitelům

Přehled příjmů

měsíc Zdeněk Hřib Adam Zábranský Vít Šimral Eva Horáková Viktor Mahrik Tomáš Murňák Jaromír Beránek Michaela Krausová Ondřej Kallasch Daniel Mazur Tibor Vansa Jiří Dohnal Pavel Hájek Martin Arden Ladislav Kos Anneta Heidlová Jana Komrsková
2018-10 130308 103102 103102 89067 87637 89067 87637 48199 6444 6444 6444 24487 19547 N/A N/A N/A N/A
2018-11 130308 103102 103102 89067 87637 89067 87637 48199 6444 6444 6444 24487 19547 N/A N/A N/A N/A
2018-12 130308 103102 103102 89067 87637 89067 87637 48199 6444 6444 6444 24487 19547 N/A N/A N/A N/A
2019-01 130308 103102 103102 89067 87637 89067 87637 48199 6444 6444 6444 24487 19547 N/A N/A N/A N/A
2019-02 130308 103102 103102 89067 87637 89067 87637 48199 6444 6444 6444 24487 19547 N/A N/A N/A N/A
2019-03 130308 103102 103102 89067 87637 89067 87637 48199 6444 6444 6444 24487 19547 N/A N/A N/A N/A
2019-04 130308 103102 103102 89067 87637 89067 87637 48199 6444 6444 6444 24487 19547 15400 21680 N/A N/A
2019-05 130308 103102 103102 89067 87637 89067 87637 43199 6444 1225 1225 24487 19547 15400 21680 N/A N/A
2019-06 130308 103102 103102 89067 87637 89067 87637 43199 6444 N/A N/A 24487 19547 15400 21680 N/A N/A
2019-07 130308 103102 103102 89067 87637 89067 87637 43199 6444 N/A N/A 24487 19547 15400 21680 N/A N/A
2019-08 130308 103102 103102 89067 87637 89067 87637 43199 6444 N/A N/A 24487 19547 15400 21680 N/A N/A
2019-09 130308 103102 103102 89067 87637 89067 87637 43199 7130 N/A N/A 24487 19547 15400 21680 11416 N/A
2019-10 130308 103102 103102 89067 87637 89067 87637 43199 7130 N/A N/A N/A 19547 15400 21680 12235 N/A
2019-11 130308 103102 103102 89067 87637 89067 87637 18360 7130 N/A N/A N/A N/A 14383 21680 12235 6644
2019-12 130308 103102 103102 89067 87637 89067 87637 18360 7130 N/A N/A N/A N/A 15400 21680 12235 12235

U předsedkyně Michaely Krausové je kromě odměny z Magistrátu hl. m. Prahy započítána rovněž i odměna na základě zadávacího listu který uzavřela s Českou pirátskou stranou a který byl platný po dobu jejího působení jako předsedkyně zastupitelského klubu Pirátů v ZHMP.

Odměny zahrnují zastupitele, kteří v Zastupitelském klubu hl. m. Prahy působí i v minulosti působili. Proto je celkový počet lidí vyšší než 13. Hodnota N/A je uvedena v případě, že v uvedeném měsíci zastupitel ještě nenastoupil do funkce nebo již rezignoval.

Všechny uvedené sumy jsou v podobě hrubých příjmů. V uvedené tabulce nejsou uvedeny sumy, které případně zastupitelé pobírají na svých městských částech. Některé sumy mohou být zaokrouhleny.

Navrhni úpravu