Odměny voleným zastupitelům

nadpis

Jméno zastupitele post měsíc zdroj částka
Michaela Krausová předsedkyně zastupitelského klubu 2019-01 výplatnice 48199
Eva Horáková předsedkyně výboru 2019-01 výplatnice 89067
Viktor Mahrik předseda výboru 2019-01 výplatnice 87637
Jaromír Beránek předseda výboru 2019-01 výplatnice 87637
Jiří Dohnal předseda výboru 2019-01 výplatnice 24487
Pavel Hájek zastupitel 2019-01 výplatnice 19547
Zdeněk Hřib primátor 2019-01 výplatnice 130308
Ondřej Kallasch zastupitel 2019-01 výplatnice 6444
Daniel Mazur zastupitel 2019-01 výplatnice 7733
Tomáš Murňák místopředseda výboru 2019-01 výplatnice 88237
Vít Šimral člen rady 2019-01 výplatnice 103102
Tibor Vansa zastupitel 2019-01 výplatnice 6444
Adam Zábranský člen rady 2019-01 výplatnice 103102
Michaela Krausová předsedkyně zastupitelského klubu 2019-02 výplatnice 48199
Eva Horáková předsedkyně výboru 2019-02 výplatnice 89067
Viktor Mahrik předseda výboru 2019-02 výplatnice 87637
Jaromír Beránek předseda výboru 2019-02 výplatnice 87637
Jiří Dohnal předseda výboru 2019-02 výplatnice 24487
Pavel Hájek zastupitel 2019-02 výplatnice 19547
Zdeněk Hřib primátor 2019-02 výplatnice 130308
Ondřej Kallasch zastupitel 2019-02 výplatnice 6444
Daniel Mazur zastupitel 2019-02 výplatnice 7733
Tomáš Murňák místopředseda výboru 2019-02 výplatnice 89137
Vít Šimral člen rady 2019-02 výplatnice 103102
Tibor Vansa zastupitel 2019-02 výplatnice 6444
Adam Zábranský člen rady 2019-02 výplatnice 103102
Michaela Krausová předsedkyně zastupitelského klubu 2019-03 výplatnice 48199
Eva Horáková předsedkyně výboru 2019-03 výplatnice 89067
Viktor Mahrik předseda výboru 2019-03 výplatnice 87637
Jaromír Beránek předseda výboru 2019-03 výplatnice 87637
Jiří Dohnal předseda výboru 2019-03 výplatnice 24487
Pavel Hájek zastupitel 2019-03 výplatnice 19547
Zdeněk Hřib primátor 2019-03 výplatnice 130308
Ondřej Kallasch zastupitel 2019-03 výplatnice 6444
Daniel Mazur zastupitel 2019-03 výplatnice 7733
Tomáš Murňák místopředseda výboru 2019-03 výplatnice 88237
Vít Šimral člen rady 2019-03 výplatnice 103102
Tibor Vansa zastupitel 2019-03 výplatnice 6444
Adam Zábranský člen rady 2019-03 výplatnice 103102
Michaela Krausová předsedkyně zastupitelského klubu 2019-04 výplatnice 48199
Eva Horáková předsedkyně výboru 2019-04 výplatnice 89067
Viktor Mahrik předseda výboru 2019-04 výplatnice 87637
Jaromír Beránek předseda výboru 2019-04 výplatnice 87637
Jiří Dohnal předseda výboru 2019-04 výplatnice 24487
Pavel Hájek zastupitel 2019-04 výplatnice 19547
Zdeněk Hřib primátor 2019-04 výplatnice 130308
Ondřej Kallasch zastupitel 2019-04 výplatnice 6444
Daniel Mazur zastupitel 2019-04 výplatnice 7733
Tomáš Murňák místopředseda výboru 2019-04 výplatnice 89137
Vít Šimral člen rady 2019-04 výplatnice 103102
Tibor Vansa zastupitel 2019-04 výplatnice 6444
Adam Zábranský člen rady 2019-04 výplatnice 103102
Michaela Krausová předsedkyně zastupitelského klubu 2019-05 výplatnice 48199
Eva Horáková předsedkyně výboru 2019-05 výplatnice 89067
Viktor Mahrik předseda výboru 2019-05 výplatnice 87637
Jaromír Beránek předseda výboru 2019-05 výplatnice 87637
Jiří Dohnal předseda výboru 2019-05 výplatnice 24487
Pavel Hájek zastupitel 2019-05 výplatnice 19547
Zdeněk Hřib primátor 2019-05 výplatnice 130308
Ondřej Kallasch zastupitel 2019-05 výplatnice 6444
Daniel Mazur zastupitel 2019-05 výplatnice 1225
Vít Šimral člen rady 2019-05 výplatnice 103102
Adam Zábranský člen rady 2019-05 výplatnice 103102
Ladislav Kos zastupitel 2019-05 výplatnice 21680
Martin Arden zastupitel 2019-05 výplatnice 15000
Adam Zábranský člen rady 2019-04 výplatnice 103102
Michaela Krausová předsedkyně zastupitelského klubu 2019-05 výplatnice 43199
Eva Horáková předsedkyně výboru 2019-06 výplatnice 89067
Viktor Mahrik předseda výboru 2019-06 výplatnice 87637
Jaromír Beránek předseda výboru 2019-06 výplatnice 87637
Jiří Dohnal předseda výboru 2019-06 výplatnice 24487
Pavel Hájek zastupitel 2019-06 výplatnice 19547
Zdeněk Hřib primátor 2019-06 výplatnice 130308
Ondřej Kallasch zastupitel 2019-06 výplatnice 6444
Vít Šimral člen rady 2019-06 výplatnice 103102
Adam Zábranský člen rady 2019-06 výplatnice 103102
Ladislav Kos zastupitel 2019-06 výplatnice 21680
Martin Arden zastupitel 2019-06 výplatnice 15000

U předsedkyně Michaely Krausové je kromě odměny z Magistrátu hl. m. Prahy započítána rovněž i odměna na základě zadávacího listu který uzavřela s Českou pirátskou stranou.

Všechny uvedené sumy jsou v podobě hrubých příjmů. V uvedené tabulce nejsou uvedeny sumy, které případně zastupitelé pobírají na svých městských částech.

Navrhni úpravu