Odměny poradců primátora

Odměňování poradců primátora hl. m. Prahy Magistrát hl. m. Prahy pod vedením Pirátů pokračuje ve své transparentnosti vůči veřejnosti a posilování transparentnosti a zveřejňuje platy poradců primátora Zdeňka Hřiba, o kterých v posledních dnech proběhlo v médiích spoustu dezinformací. Odměňování těchto zaměstnanců se určuje podle tabulek, které jsou vydávány nařízením vlády (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů). Platové stupně se i v tomto případě řídí legislativou podle délky praxe, a platové třídy se řídí podle toho, jak zodpovědnou, významnou a složitou práci pracovník vykonává, zohledňuje se zde i vzdělání. Aktuálně je na Oddělení poradců zaměstnáno na hlavní pracovní poměr 7 osob, v rámci DPČ 2 osoby a 2 osoby odbor Kancelář primátora najímá jako OSVČ.

Poradci zaměstnaní na hlavní pracovní poměr (7):

Poradci zaměstnaní na hlavní pracovní poměr pobírají tabulkový plat podle výše uvedeného nařízení vlády v rozmezí 38 až 43 tisíc Kč hrubého v závislosti na výši platového stupně (tedy délce započitatelné praxe a vzdělání). Nad rámec těchto fixních odměn mohou dosáhnout poradci na mimořádné odměny. Ty jsou nenárokové a jejich průměrná měsíční výše je 17 až 22 tisíc Kč hrubého, respektive až 26 tisíc Kč, v závislosti na vykonané agendě. Vedoucí poradců dostává k tomu ještě 4 520 Kč hrubého příplatku za vedení.

Poradci zaměstnaní na DPČ (2):

Poradci zaměstnaní na DPČ jsou placeni podle odpracovaných hodin v daném měsíci.

Externí dodavatelé kanceláře primátora:

Průběžné plnění uzavřených smluv ukazuje tabulka uvedená ve spodní části stránky.

Všechny uvedené mzdy jsou hrubé. Všechny údaje jsou platné k srpnu 2020

Přehled odměn poradců na hlavní pracovní poměr

Jméno tabulkový plat příplatek za vedení průměrná mimořádná měsíční odměna celková hrubá měsíční mzda
Hoskovec Jiří, Ing. 39000–47000 5000 20000–38000 64000–90000
Šafra Marek, Mgr 39000–45000 0 16000–25000 55000–70000
Kameník Martin, Mgr. 39000–45000 0 16000–25000 55000–70000
Kubičková Veronika 39000–45000 0 16000–25000 55000–70000
Vacková Martina, Bc. 39000–45000 0 16000–25000 55000–70000
Galová Klára, Mgr. 39000–45000 0 16000–25000 55000–70000
Geisler Michal, PhD. 39000–45000 0 16000–25000 55000–70000

Profily uvedených osob: Jiří Hoskovec Marek Šafra Martin Kameník Veronika Kubičková Martina Vacková Klára Galová Michal Geisler

Přehled odměn poradců na DPČ

Jméno tabulkový plat příplatek za vedení průměrná mimořádná měsíční odměna celková hrubá měsíční mzda
Tomáš Vovsík 0 0 0 29000–34000
Martin Štěrba 0 0 0 29000–34000

Profily uvedených osob: Tomáš Vovsík Martin Štěrba

Přehled externích dodavatelů kanceláře primátora

Jméno celková fakturovaná částka průměrná měsíční fakturovaná částka
Jaroslav Vlk 0 4000–8000
Petr Přenosil 0 4000–8000
Jana Kabelová 0 0
Matěj Kubíček 7700
Mgr. Martin Švehlík 0 0
Mgr. Jiří Slováček 0 0
Frank Bold Advokáti 100000–150000
Becker a Poliakoff 121000–250000

Profily uvedených osob: Jaroslav Vlk Petr Přenosil Jana Kabelová Matěj Kubíček.

Zmínění advokáti nebo právní kanceláře:

  • Mgr. Martin Švehlík, advokát
  • Mgr. Jiří Slováček, advokát
  • Frank Bold Advokáti (registr smluv)
  • Becker a Poliakoff, advokátní kancelář (registr smluv)

Seznam rámcových smluv odboru kanceláře primátora k roku 2019:

  • 8 tlumočníků, 7 specialistů na catering, 6 překladatelů, 6 průvodců, 2 hudebníci, 1 webdesigner, 1 kaligrafista.

Zdroj: tabulka č. 6 přiloženého dokumentu: https://www.praha.eu/public/ec/f6/62/2932868_963553_Priloha.

Seznam poradců zaměstnaných na DPČ ve volebním období 2014–2018:

  • 40 osob (z toho: 17 osob poskytujících konzultace, 3 právníci, 3 odborníci na komunikaci, 2 fotografové 1 personalista, 1 finanční manažer a 11 různých dalších profesí.

Zdroj: tabulka č. 2 přiloženého dokumentu: https://www.praha.eu/public/ec/f6/62/2932868_963553_Priloha.

Seznam rámcových smluv odboru kanceláře primátora ve volebním období 2014–2018:

  • 22 specialistů na catering, 18 hudebníků, 14 průvodců, 13 tlumočníků, 13 překladatelů, 10 právníků, 6 konzultantů, 1 kaligraf a 11 různých dalších profesí

Zdroj: tabulka č. 5 přiloženého dokumentu: https://www.praha.eu/public/ec/f6/62/2932868_963553_Priloha.

Navrhni úpravu