Praha
13

Jsme Vaši sousedé z Prahy 13, kterým není lhostejné, jak bude naše Třináctka vypadat za rok, pět, deset, třicet let...

Informační otevřenost, finanční transparentnost a především možnost občanů aktivně rozhodovat o své městské části považujeme za základ efektivní samosprávy. I proto jsme se sešli právě pod křídly Pirátské strany.

Možná i právě díky Vaší podpoře bojujeme od roku 2014 za lepší Třináctku také se dvěma pirátskými zastupiteli, a to v koalici Zelení a Piráti pro 13. Práce v opozici nám sice poskytuje jen omezené možnosti, přesto si troufáme říct, že je za námi vidět kus práce.

Piráti ze 13

Tomáš Murňák

Tomáš Murňák

Motto : Společně otevřeme radnici

Narodil jsem se v roce 1980 v Praze. Po absolvování obchodní akademie mne profesní kariéra zavedla do softwarového oddělení nakladatelství odborné literatury, kde s výjimkou krátkého pobytu v Anglii pracuji dodnes.

O politiku se zajímám přes 10 let. Aktivně jsem se do ní zapojil v komunálních volbách do zastupitelstva městské části Prahy 13 již jako člen České pirátské strany na kandidátce Zelených v roce 2010.

Více

V komunálních volbách v roce 2014 jsme zde spolu vytvořili úspěšnou koalici s názvem Zelení a piráti pro 13, která ve volbách dostala 11,19 % hlasů a přinesla nám 5 (2 Piráti a 3 Zelení) mandátů z 35 a stal se tak zastupitelem.

V červenci 2015 jsme na ustavující schůzi založili Místní sdružení Piráti Praha 13 a já byl zvolen jeho předsedou.

Mezi mé zájmy patří: Informační technologie, politika, cyklistika a historická literatura.

Václav Hrdlička

Václav Hrdlička

Jmenuji se Vašek Hrdlička, narodil jsem se v roce 1980 v Praze, kde vyjma 5 let strávených studiem v Hradci Králové, žiji celý život. Od svých 10 let bydlím na Lužinách, a jakožto absolvent Gymnázia Jaroslava Heyrovského jsem na Třináctce strávil i podstatnou část svého života středoškolského.

Vzděláním jsem sociální pedagog, ale vyjma příležitostné dobrovolnické činnosti jsem se po skončení studia pracovně pohyboval mimo tento obor. Konkrétně mne posledních cca deset let živí telekomunikace, a to jeden z velkých telekomunikačních operátorů, kde pracuji na pozici na rozhraní business a technology.

Více

Do svého vstupu do komunální politiky v roce 2016 se moje počínání ve věcech veřejných omezovalo na příležitostnou komunikaci s místním úřadem, samosprávou a státními firmami, a na šíření získaných informací ve svém nejbližším okolí. Přístup k informacím i možnosti skutečně zásadnějších změn ale byly v tomto případě omezené, a tak jsem se rozhodl posunout se ve svém počínání někam dál. Spolupráce s Piráty na Praze 13 mi umožňuje získávat čerstvé informace, lepší know-how a společně s tím i efektivnější možnost ovlivňovat veřejné věci přímo.

Jakým směrem? Níže jsem se pokusil zformulovat, v duchu jakých hodnot a zásad vlastně ve svých občanských a politických aktivitách jednám.

Byl bych rád, kdyby se v politice na jakékoliv úrovni více používal zdravý rozum. Troufám si říct a doufám, že všechno ostatní, co považuji za další pilíře své politické, respektive občanské orientace, z něj svým způsobem vychází.

Slušnost, úcta, tolerance, respekt, dobromyslnost, poctivost - Bez ohledu na národnostní, náboženskou, rasovou, politickou či jakoukoliv jinou příslušnost je láska k bližnímu generacemi ověřeným receptem pro zdravou společnost a život v míru, bezpečí a sociální pohodě. Transparentnost - Jestliže je politika služba občanům, není jediný důvod, pro který by občané neměli mít snadný způsob kdykoliv zkontrolovat, je-li tato služba vykonávána k jejich konkrétnímu prospěchu. Finanční toky, smlouvy, záznamy ze zasedání, hlasování, koncepční dokumenty atd. Existující zákonný nárok vnímám jako pouhý předpoklad. V informační společnosti 21. století není nutné, aby se každý jeden občan formou písemných žádostí pídil po základních informacích, které mu (a všem ostatním) mohou jeho zastupitelé zpřístupnit "na pár kliknutí".

Odbornost a osvědčená praxe - Řešením většiny společenských otázek i ryze praktických problémů a úkolů se dlouhodobě zabývá řada odborníků, škol, firem... Inspiraci či přímo vzor lze také nacházet v jiných společnostech - blízkých i vzdálených, v současnosti i minulosti. Byl bych rád, kdyby byla v politice přijímána co možná nejčastěji právě rozhodnutí postavená na takovýchto základech, namísto dilentatismu a klientelismu.

Trvalá udržitelnost a odkaz potomkům - Nemusím být ekonom, abych viděl, že naše ekonomika je postavena především na kontinuálním růstu produktivity, respektive produkce. Ze své podstaty tak vyžaduje od společnosti lidem i přírodě škodlivý nadměrný konzum. Domnívám se, že posilování opravdu lokální ekonomiky by mohlo být jednou z možných cest ke skutečné prosperitě a mohlo by výrazně přispět k návratu ekonomické i sociální rovnováhy. Jedná se koneckonců svým způsobem o model, který tu úspěšně fungoval po většinu trvání lidské civilizace.

Jiří Koudelka

Jiří Koudelka

Jmenuji se Jiří Koudelka, narodil jsem se roku 1981 v Mělníku, ale většinu svého života jsem prožil v Praze, konkrétně ve Stodůlkách a Řepích. Vystudoval jsem gymnázium U Libeňského zámku, obor Informatika. Po dvou letech na Fakultě Elektrotechniky ČVUT jsem přešel na VŠE a získal titul bakaláře v oboru Informatika a Statistika. Už během studia jsem se věnoval práci v IT firmách.

Během praxe jsem získal zkušenosti s vývojem širokého spektra aplikací - od softwaru pro krizové řízení a státní správu přes intrawebové CRM systémy až po mobilní aplikace. V současnosti pracuji jako OSVČ především na vývoji nativních mobilních aplikací pro platformu Android.

Více

O politiku se zajímám dlouhodobě, ale teprve Piráti mě přesvědčili, že i běžný člověk může něco změnit a proto jsem se k nim přidal. Na Praze 13 jsem vyrostl, žije tu má rodina a chci aby nám tu všem bylo lépe.

V poslední době se ve spolupráci s dalšími Pirátskými odborníky zabývám “černou dírou na peníze” - rozkrývání mnohdy předražených a diletantsky zpracovaných IT zakázek magistrátu Hlavního Města Prahy.

V našem týmu na Praze 13 jsem garantem programového bodu “Otevřená radnice” a 2. místopředsedou místní organizace. Jsem také členem pracovních skupin “Doprava” a “Bezpečnost”.

Priority pirátů na Praze 13

Snažíme se o to, aby byla Praha 13 po všech stránkách lepším místem k životu. A protože zde (na rozdíl od pana starosty a mnohých radních) sami doopravdy žijeme, vychází naše snaha z každodenních osobních zkušeností běžných obyvatel, a je tak motivována autentickou vůlí změnit k lepšímu své vlastní okolí.

A co konkrétně pro nás znamená lepší místo k životu? Troufáme si říci, že v podstatě to samé jako pro většinu obyvatel Prahy 13, potažmo to stejné, co pro většinu obyvatel velkých měst kdekoliv na světě. Dostatek zeleně, čisté ovzduší, pořádek, opravené chodníky a silnice, optimální dopravní spojení, bezpečné přechody i parky atd.

Jistě byste sami dokázali těchto několik příkladů bohatě rozšířit o to, co znamená “lepší místo k životu” právě pro Vás. A tak je to v pořádku. Stejně jako každý člověk, i každý Pirát na Třináctce má s ohledem na svůj charakter i osobní a rodinný život specifické potřeby, které se odrážejí v jedinečném žebříčku jeho priorit. Ten, kdo má děti, akcentuje více bezpečnost nebo dostatek míst ve školských zařízeních. Ti, kteří jsou bez závazků a mají více volného času, ocení možná více kvalitní veřejný prostor nebo pestřejší kulturní vyžití.

Ať už jsou naše ryze osobní priority jakékoliv, na zásadních principech se jako Piráti na Třináctce shodujeme, a pokud bychom měli vybrat několik témat, ve kterých vidíme největší potřebu a prostor pro rozvoj, byla by to tato:

Transparentní a otevřená radnice

Možnost získat snadno a rychle jakékoliv informace ze samosprávy své městské části a mít dostatek možností se do jejího chodu přímo zapojit, považujeme za naprostý základ života prosperující obce 21. století.

Prevence neúměrného zahušťování zástavby

Jakkoliv respektujeme právo soukromých vlastníků na jejich podnikatelské developerské záměry, zastáváme názor, že stejného respektu se musí dostávat i stávajícím obyvatelům, jejichž zájmy bývají často necitlivou výstavbou neadekvátně narušovány.

Kvalitní veřejný prostor a komunitní život

Průběžně rozvíjíme a realizujeme naší vizi ideální Třináctky také v dalších oblastech, a snažíme se tak činit se zapojením co nejvíce sousedů. Inspirací je pro nás i oficiální Strategie rozvoje Prahy 13, kterou považujeme za relativně kvalitní dokument (byť dnes v řadě bodů již trochu zastaralý). Je velká škoda, že od roku 2007, kdy tento dokument vznikl, zůstalo v důsledku pasivity radních z velké části pouze u slov.

Transparentní a otevřená radnice

Možnost získat snadno a rychle jakékoliv informace ze samosprávy své městské části a mít dostatek možností se do jejího chodu přímo zapojit, považujeme za naprostý základ života prosperující obce 21. století.

Bohužel, v rámci našich četných a různorodých pokusů o otevření radnice občanům od stávajícího vedení často slyšíme protiargument, že se lidé o věci veřejné stejně nezajímají. Náš pohled je takový, že i kdyby tomu tak doopravdy bylo, nese na tom svoji pasivitou výrazný podíl viny sama radnice.

Přitom know-how samosprávně vyspělejších městských částí, měst a států, navíc ve spojení s technologiemi 21. století, přináší bezpočet možností jak efektivně zapojit občany do rozvoje jejich městské části nebo jak jim usnadnit komunikaci s úřadem. A tak můžeme jen spekulovat o tom, jestli je dnešní nedostatečná otevřenost radnice na Praze 13 důsledkem nezájmu, diletantského přístupu, nebo zda někomu vlastně nevyhovuje, když se lidé o věci veřejné moc nestarají a zbytečně moc toho neví.

Co si Piráti představují pod pojmem transparentní a otevřená radnice se můžete dočíst zde.

Prevence neúměrného zahušťování zástavby

Jakkoliv respektujeme právo soukromých vlastníků na jejich podnikatelské developerské záměry, zastáváme názor, že stejného respektu se musí dostávat i stávajícím obyvatelům, jejichž zájmy bývají často necitlivou výstavbou neadekvátně narušovány.

O tom, že výstavba na Praze 13 v mnoha případech zdravý rámec přesahuje, svědčí ostatně i fakt, že sami občané v roce 2016 neúměrné zahušťování zástavby označili v rámci Místní Agendy 21 jako problém číslo jedna. Bohužel, nemáme pocit, že by radnice v reakci na tento jasný občanský apel adekvátně reagovala.

Zatímco v jiných městech či pražských městských částech se již setkáváme s postupným uplatňováním pravidel participativního plánování a rozvoje, Praha 13 doposud tuto agendu řeší za zavřenými dveřmi komise a vehementně odmítá transformaci komise ve výbor, což by legálně umožnilo alespoň dobrovolnou účast aktivních občanů. Důsledkem toho se pak rodí situace, kdy se z pohledu občanů objeví jako blesk z čistého nebe stavební záměr 16podlažního domu na zeleni, kterou lidé do té doby považovali za městskou, a radnice i investor se diví silnému občanskému odporu.

Piráti se dlouhodobě snaží předcházet takovým situacím prosazováním návrhů, jejichž realizace má za cíl zajistit maximu obyvatel Třináctky alespoň elementární informovanost o (nejen) stavebním rozvoji a těm, kteří se na něm chtějí podílet aktivněji, tuto možnost prostřednictvím efektivních nastrojů participace poskytnout. Zároveň se snažíme o to, aby Praha 13 vyvíjela aktivní tlak na pražský Magistrát a další instituce, a to v těch oblastech, které sama nemůže ovlivnit, ale které přitom mají na výstavbu a rozvoj naší městské části zásadní vliv (územní plán, výšková regulace výstavby atp.)

Neúměrné zahušťování výstavby bychom rádi eliminovali zavedením následujících opatření.

Kvalitní veřejný prostor a komunitní život

Dominantním charakterem Prahy 13 je bezesporu sídlištní výstavba, která s sebou bohužel nese i anonymitu a nižší míru identifikace s místem svého bydliště. Přispívá k tomu jistě i fakt, že pro nemalý počet lidí představuje Třináctka pouze přechodné bydliště či dokonce pouze místo, kam dojíždí za prací. Přesto či možná právě proto se domníváme, že je velice důležité vytvářet a podporovat takové aktivity a opatření, které budou přispívat k posilování sousedského a komunitního rázu a k pocitu sounáležitosti s místem, kde žijeme.

Skutečné sousedství a komunitu samozřejmě nelze budovat shora. Jde o postupný proces, který vychází z vnímání a jednání jednotlivců a zásadním způsobem závisí na osobním vnímání štěstí a spokojenosti. Daleko spíše se však tímto společenskotvorným prvkem stane člověk, který se na Třináctce cítí dobře a považuje ji za svůj skutečný domov, a který zde nachází k utváření i posilování sousedských vztahů vhodné podmínky a příležitosti. A naopak, pokud se nám postupně podaří takovéto příjemné sousedské a komunitní klima vytvořit, budou v něm vyrůstat a chtít žít spíše právě takové osobnosti, které budou tento jeho charakter dále upevňovat a rozšiřovat. Pojďme tuto pozitivní spirálu rozjet...

Nemá-li být Praha 13 jen noclehárnou s kancelářskými a nákupními komplexy, je třeba poskytnout lidem dostatek rozmanitých příležitostí k trávení času v kvalitním veřejném prostoru. Vybudovat z Prahy 13 příjemné místo k životu vyžaduje mnohem víc než jen upravený Centrální park a koncert pro něj. Jakkoliv tyto tvoří velmi dobrý základ, neměly by se stát “mantrou” přeříkávanou jako důkaz dostatečné podpory zeleně a kultury na Třináctce. Protože i sousedé z dalších částí Prahy 13 mají právo na to požadovat adekvátní investice do budování a údržby relaxačních zelených ploch v blízkosti jejich bydliště. Protože kutura na Praze 13 by neměl být jen Dalibor Janda Revival band a Ozvěny Porty.

Představa o kvalitním veřejném prostoru, sousedství a kultuře je samozřejmě velmi individuální a u každého člověka svým způsobem unikátní. Přesto si myslíme, že se výstup ze zamyšlení Pirátů na Praze 13 na toto téma do značné míry shoduje s pohledem většiny obyvatel Třináctky. Protože je zamyšlením řadových občanů, kteří se denně ve svém okolí setkávají se stejnými neduhy a ve vztahu k trávení volného času mají stejná či podobná přání.Náš postoj k řadě dalších otázek najdete také v oficiálním volebním programu Zelených a Piratů pro 13. Jak se ho průběžně (byť z opozice) snažíme naplňovat, může sledovat prostřednictvím našich informačních kanálů.

Pokud byste i Vy rádi svoje představy o lepším životě na Praze 13 vyjádřili aktivněji než jednou za 4 roky v komunálních volbách, Piráti na 13 Vám tuto možnost nabízejí. Způsobů, jak se zapojit je spoustu. Věříme, že i Vy si mezi nimi můžete najít ten, který Vám bude vyhovovat. Zapojte se.

Zapojte se

Komunální politika je specifická svým zaměřením na lokální témata. Nejde o žádnou vědu, tím spíše o záležitost určenou hrstce vyvolených a zvolených. Naopak, čím více lidí se posune z úrovně pasivní kritiky ke konkrétním činům, tím více to bude opravdu “naše” Třináctka. Abyste s námi mohli měnit Prahu 13 k lepšímu, nemusíte být ani členem Pirátské strany. Existují i jiné způsoby zapojení, které by možná lépe vyhovovali Vaším představám o občanské aktivitě.

Odborník, konzultant

Praktická komunální politika není jen o ideových rozhodnutích. V rámci samosprávy se řeší a rozhodují věci snad ze všech myslitelných oblastí života, a pro většinu z nich je odborná fundovanost přinejmenším vhodná.

Každý z nás je svou profesí a svými zájmy zaměřen jiným směrem a nikdo nemůže rozumět všemu. Proto hledáme lidi, kteří své názory a doporučení pro různé oblasti věcí veřejných mohou opřít o odborné znalosti a praktické zkušenosti.

Řada z Vás ve svém zaměstnaní či při studiu získala a získává nejrůznější znalosti, zkušenosti a kompetence, které lze dobře uplatnit pro témata spadající pod výbory a komise samosprávy na Praze 13. Záleží jen na Vás, do jaké míry budete mít čas a chuť sdílet s Piráty své know-how ve prospěch svůj a ostatních obyvatel Prahy 13.

Můžete nás klidně jen příležitostně oslovit, když budete mít dojem, že by se na Praze 13 dalo něco dělat lépe, kdyby... Rádi se s Vámi sejdeme a probereme možnosti, jak Vaše doporučení realizovat. Ještě více ale oceníme, pokud se rozhodnete sdílet s námi svůj pohled dlouhodobě a stát se tak aktivním tvůrcem Pirátské politiky na Praze 13. Třeba i jako zastupitel...

Napište nám, zavolejte, nebo rovnou přijďte a řekněte nám, jak byste mohli a chtěli přispět k lepšímu životu na Třináctce.

Aktivní sympatizant, dobrovolník

Možná je Vám sympatické, co děláme a možná i Vy cítíte potřebu nějakým způsobeUdělat něco nejen pro sebe ale i pro ostatní.

Jsme přesvědčeni, že každý má potenciál udělat na úrovni samosprávy něco pro sebe i pro své sousedy. Snad každý je v něčem svým způsobem dobrý nebo v něčem přímo vyniká.

  • “Odborná” pomoc (grafika, marketing, žurnalistika atp.) viz též Odborník, konzultant...
  • Pomoc s distribucí propagačních materiálu (např. letáky pro ad hoc akce, Pirátské listy)
  • Pomoc s organizací akcí (např. Ukliďme Česko)
  • Sběr a/nebo vyhodnocování dat při průzkumech mezi sousedy
  • Zodpovědnost za dílčí úkoly podle svých dovedností a svého zájmu

Způsob, jakým může pomoci záleží na Vás. Může to být třeba:

A možná patříte ke specifické společenské skupině a máte dojem, že se pro ni na Praze 13 nedělá dost a rádi byste to změnili (živnostník, invalida, důchodce atp.)

Napište nám, zavolejte, nebo rovnou přijďte a řekněte nám, jak byste mohli a chtěli přispět k lepšímu životu na Třináctce.

Sympatizant, volič

Ať už jste naším dlouhodobým podporovatelem, nebo volbu Pirátské strany jen zvažujete, jsme rádi, že volíte informovaně. Alespoň tak soudíme na základě toho, že právě čtete tento odstavec. Informovaný volič, respektive informovaný občan, je základním předpokladem pro prosperující společnost.

Jakkoliv je politická kultura v České republice bohužel nastavena tak, že rozdíl mezi pravdou a lží může běžnému pozorovateli snadno splývat, je komunální politika přeci jen o něco čitelnější. I když si to možná ani neuvědomujeme, s výsledky práce samosprávy - dobrými i špatnými - se v rozličných podobách setkáváme každý den. Několik málo příkladů:

  • Je v okolí Vašeho bydliště udržován pořádek?
  • Jsou v zimě dobře udržované cesty?
  • Máte místo pro své děti ve školních zařízeních?
  • Cítíte se na Praze 13 bezpečně?
  • Máte na Třináctce kam vyjít do zeleně či za opravdovou kulturou?

Jako čtenáři těchto stránek je asi zbytečné Vám říkat, že volit podle předvolebních slibů není to pravé ořechové. Piráti kladou důraz na maximální informační otevřenost. Ať už chcete sledovat naší aktivitu na Praze 13 pravidelně, nebo jen právě hledáte informace před volbami, doporučujeme Vám využít tyto zdroje.

Pirát

Česká Pirátská strana je jedinou politickou stranou v České republice, která funguje na principu přímé demokracie a kde je základní členstvo tím nejvyšším orgánem s přímým právem utvářet reálnou podobu Pirátské politiky.

Podoba Vašeho případného členství závisí jen na Vás. Můžete být členem, který se třeba jen občas zapojí do četných internetových diskusí a voleb, a svými názory a postoji tak budete ovlivňovat stávající i budoucí diskurz českých Pirátů. Pokud ale budete mít čas a chuť, nic Vám nebrání v tom přesvědčit svými myšlenkami a činy ostatní Piráty a stát se třeba naším příštím předsedou.

S politickým diskursem Pirátské strany se můžete seznámit zde prostřednictvím programu pro volby do PS 2017.

Odborník, konzultant...

Praktická komunální politika není jen o ideových rozhodnutích. V rámci samosprávy se řeší a rozhodují věci snad ze všech myslitelných oblastí života, a pro většinu z nich je odborná fundovanost přinejmenším vhodná.

Aktivní sympatizant, dobrovolník...

Možná je Vám sympatické, co děláme a možná i Vy cítíte potřebu nějakým způsobeUdělat něco nejen pro sebe ale i pro ostatní. Jsme přesvědčeni, že každý má potenciál udělat na úrovni samosprávy něco pro sebe i pro své sousedy. Snad každý je v něčem svým způsobem dobrý nebo v něčem přímo vyniká.

Sympatizant, volič

Ať už jste naším dlouhodobým podporovatelem, nebo volbu Pirátské strany jen zvažujete, jsme rádi, že volíte informovaně. Alespoň tak soudíme na základě toho, že právě čtete tento odstavec.

Informovaný volič, respektive informovaný občan, je základním předpokladem pro prosperující společnost.

Pirát

Česká Pirátská strana je jedinou politickou stranou v České republice, která funguje na principu přímé demokracie a kde je základní členstvo tím nejvyšším orgánem s přímým právem utvářet reálnou podobu Pirátské politiky.

Naše aktivity na Praze 13

Naprostou většinu našich komunálních aktivit děláme na Praze 13 ve spolupráci se Zelenými, a proto je také prezentujeme především na společných koaličních webových a FB stránkách. Níže najdete i další informační kanál a stručný popis jejich obsahového zaměření

Facebook Zeleni a Piráti pro 13

informace o aktuálních kauzách, postřehy ze zastupitelské práce, upozornění na publikované články, videa atd.

Webové stránky Zelení a Piráti pro 13

kompletní zdroj informací o naší koaliční práci se Zelenými - články ke kauzám programové priority, kontakty na zastupitele, kalendář akcí atp.

YouTube kanál Zelení a Piráti pro 13

Kompletní audiovizuální záznamy ze zasedání zastupitelstva, vybrané interpelace, perličky radních aj... ;)

Facebook Piráti Praha 13

informace o samostatných aktivitách Pirátů na Praze 13 - pravidelné schůzky, mimořádné události a informace atp.

Podpořte piráty na Třináctce

Pro peníze to rozhodně neděláme. Naší hlavní motivací je snaha o zásadní změnu úrovně i vnímání komunální politiky a samozřejmě také snaha zvelebit místo, kde sami od dětství žijeme. Naše aktivita je ryze dobrovolnická, pokud nepočítáme zákonnou měsíční odměnu dvěma zastupitelům ve výši 1500,- Kč. Naší hlavní investicí jsou desítky hodin osobního času, který mimo zaměstnání a rodinu komunální politice věnujeme.

Jakkoliv nám spíše než peníze schází další nadšenci jako jsme my, jsou v zásadě 2 oblasti, ve kterých by finanční prostředky pomohli naše počínání výrazně zefektivnit. Konzultace, průzkumy, posudky

V rámci různých kauz, které na Praze 13 řešíme, se často dostáváme do situace, jejímž optimálním řešením by byla odborná konzultace, případně nezávislý průzkum či posudek. Nejčastěji nám chybí odborný pohled právní, ale například v souvislosti s výstavbou jsme v minulosti často postrádaly nezávislá odborná stanoviska z oblasti dopravy, ekologie, akustiky...

Jako opoziční strana bohužel nemůžeme využít existujícího odborného zázemí úřadu městské části. Pokud je to jen trochu možné, pokoušíme se proto tyto konzultace zajišťovat u kompetentních kolegů v rámci České pirátské strany. Nicméně i oni mají svoji agendu a i oni dělají politiku na dobrovolnické úrovni, takže priority se prostě občas nepotkají.

Propagace

Jakkoliv jsou naše aktivity lidmi zpravidla vnímány velmi pozitivně, bez toho, abychom byli dobře vidět a slyšet, je velice obtížné zapojovat do věcí veřejných maximum obyvatel, a zároveň tak oslovovat i potenciální voliče.

Díky internetu a sociálním sítím je naštěstí komunikace jednodušší, než byla kdykoliv předtím, ale stále má svá značná omezení. Je nám pak líto, když při osobních rozhovorech slýcháme věty typu: “...ale lidi tohle moc nevědí...”, “...tak to Vás budu podporovat...“, ...škoda, že Vás není více vidět...” atp.

Specifickým případem jsou potom volby. To, že dlouhodobě odvádíte dobrou práci, v rámci které důsledně naplňujete svá předchozí prohlášení, je bohužel jen zlomek předpokladu úspěchu. Dobrým (či možná spíše špatným) příkladem toho, že zásadním prostředkem je především dostatek kapitálu, je politické strana Andreje Babiše. ANO mělo ještě pár měsíců před svými prvními volbami v roce 2013 preference 0,5 %, přičemž po své masivní kampani nakonec získalo téměř 20 %.

Pokud je Vám naše aktivita sympatická a rádi byste nás v ní podpořili i finančně, můžete tak učinit příspěvkem na transparentní účet České Pirátské strany a ke svému daru přidat vzkaz "Pirátům z Prahy 13". Viz též https://dary.pirati.cz/