Ing. Petr Zmátlík

Petr Zmátlík je nominantem Pirátů do dozorčí rady společnosti Pražská strojírenská. Členem dozorčí rady se stal na základě výběrového řízení, které uskutečnili v roce 2018 pražští Piráti. Do funkce jej poté jmenovala Rada hlavního města Prahy.

V roce 1998 absolvoval stavební fakultu ČVUT v Praze, obor pozemní stavitelství. Po skončení studia pracoval na různých pozicích a projektech v rámci poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers, včetně dvouletého působení v londýnské kanceláři PwC. Posledních 8 let pracoval ve vrcholových manažerských pozicích B2B i B2C společností. Ve vedení společností se specializuje na krizový management, restrukturalizace a rozvoj obchodních modelů. V rámci své vlastní poradenské praxe se dále zabývá start-up projekty, společensky prospěšnými projekty nebo blockchain technologií. V rámci dozorčích orgánů by chtěl především přispět ke stabilizaci městských firem a být jejich vedení partnerem pro diskuzi nad dlouhodobou strategií a dalším rozvojem.

Navrhni úpravu