Mgr. Ondřej Mirovský, M.Sc, M.EM

Ondřej Mirovský kandidoval za společnou kandidátní listinu Pirátů a Zelených na Praze 7. Sám je členem Strany zelených. Na městské části Praha 7 je zastupitelem a místostarostou.

Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor ochrana a tvorba životního prostředí. Dále vystudoval postgraduální kurz environmentálního managementu v Amsterdamu a pracoval pro několik mezinárodních environmentálních organizací v Evropě (Friends of the Earth Europe, UNEP). Specializoval se na problematiku vlivu fondů Evropské unie na životní prostředí. Zastával také pozici národního kontaktu pro rámcové programy pro vědu a výzkum EU v oblasti kosmonautiky v Technologickém centru Akademie věd ČR.

Ondřej v dozorčí radě působil za minulého vedení města v letech 2014 až 2018. Komisi přesvědčil o tom, že ne vše, co se v této společnosti v minulosti rozhodlo, se dalo ovlivnit z pozice jednoho hlasu a Ondřej by rád pokračoval např. v tlaku na výsadbu stromů, což se shoduje s pirátským programem. Ondřej je radní pro dopravu na Praze 7 a věříme, že se díky tomu spojí jeho odbornost s praxí.

“Mým základním cílem je pokračování práce na agendách bezmotorové dopravy, zvyšování bezpečnosti - především pro chodce, rozvoj a lepší péče o zeleň ve správě TSK, dále optimalizace parkování v Praze, koordinovaná výstavba P+R apod. Osobně bych chtěl také otevřít fungování DR navenek tak, aby každý občan Prahy viděl a věděl, jak DR funguje, co dělá a co konkrétně dělají jednotliví členové.”