Ing. Jiří Hoskovec

Jiří Hoskovec (1992) je od dubna 2022 ředitel odboru Kancelář primátora Magistrátu hlavního města Prahy.. Dohlížína to, aby všechny exekutivní, analytické, PRové a administrativní aktivity fungovaly jako celek.

Od komunálních voleb 2018 do jara 2022 byl zastupitelstvu MČ Praha 6. Je členem dopravní a bezpečnostní komise a mandátového výboru.

Před nástupem k primátorovi pracoval 4 roky jako forenzní specialista a datový analytik finančních zločinů v mezinárodní firmě. Jeho zaměřením je boj s praním špinavých peněz, s obchodováním se sankcionovanými entitami a vyšetřování interních podvodů. Před nástupem na magistrát byl také místopředsedou dozorčí rady Technické správy komunikací v kritickém období 2018 až 2019, během nějž firma prošla významnou a nezbytnou personální i procesní restrukturalizací.

Členem strany je od roku 2017, v současné době má přerušené členství. Během volební kampaně do Poslanecké sněmovny v roce 2017 pracoval jako hospodář kampaně a zástupce volebního manažera.

Je vystudovaný jaderný inženýr na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Studoval také na Právnické fakultě UK. Pracoval jako jaderný výzkumník v Department of Nuclear Engineering na University of Tennessee ve Spojených státech a v laboratořích SÚJV Dubna v Rusku.