Ing. Jiří Benáček

Jiří Benáček je členem dozorčí rady společnosti Zdroj pitné vody Káraný a.s.

Je zkušený manažer s více než pětadvacetiletou praxí jak v privátním, tak i veřejném sektoru. Má zkušenosti z pozice výkonného ředitele a předsedy představenstva vodárenské společnosti, v minulosti působil mimo jiného i jako vedoucí odboru správy realit krajského města, kde spravoval majetek za více než 2,5 mld. korun. Ze své pozice několikrát upozornil na nehospodárné nakládání s majetkem města a odlivem dividend, což nakonec vedlo ke změně provozovatele vodohospodářské infrastruktury. Má také zkušenosti ze soukromého sektoru, kde působil mimo jiné jako obchodní ředitel či vedoucí interního auditu. Působí jako zástupce pirátů v dozorčí radě vodárenské společnosti a společnosti nakládající s odpady. V dozorčích radách by se rád zaměřil na kontrolu nákladů a případné omezení nehospodárnosti.

Navrhni úpravu