PaedDr. Ivo Vašíček

Ivo Vašíček je bývalým členem dozorčí rady společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Ivo má zkušenosti z dopravního podniku města Brna, kde pracoval na transparenci IT zakázek. Pracoval jako TOP manažer a nyní se chce plně věnovat práci v dozorčí radě. Vystudoval Univerzitu J. E. Purkyně, konkrétně fakultu pedagogickou se zaměřením na fyziku. Na konci devadesátých let byl jedním z hlavních protagonistů procesního řízení, což vedlo i k tomu, že firma Ivo Vašíčka poskytovala poradenství pro MF, které řešilo přerozdělování daňových prostředků do nově vzniklých krajů. V oblasti procesního řízení a zefektivňování práce organizací řídil desítky projektů. Mnoho lidí v tomto oboru vzdělával v rozličných vzdělávacích kurzech.

V polovině první dekády 21. století se jeho hlavním tématem stala kybernetická bezpečnost, zejména na koncepční a strategické úrovni. Vedl první vzdělávací kurzy v oblasti kybernetické bezpečnosti. V roce 2007 založil organizaci ČIMIB (Český institut manažerů kybernetické bezpečnosti), jejíž je čestným prezidentem.

Má zkušenosti z firem Plzeňské městské dopravní podniky a.s., kde se věnoval řešení systému řízení a zefektivnění provozu organizace, dále společnosti Správa a údržba silnic, v níž měl na starosti restrukturalizaci Správy a údržby silnic středočeského kraje vč. tvorby plánů na zajištění a jejího financování, zpracovával také personální audit pro Ministerstvo dopravy, připravoval finanční plán a systém řízení společnosti Elektrizace železnic Praha a.s, ICT projekty řešil pro Ministerstvo obrany aj. Vede lektorskou činnost na VUT Brno, nebo pro společnosti jakou jsou SIEMENS, ČIMIB a další.