Karel Březina v grantové komisi

Karel Březina v grantové komisi

Rada hl. m. Prahy bude na dnešním jednání schvalovat zřízení grantové komise pro oblast sportu a tělovýchovy a grantové komise pro oblast volného času dětí a mládeže.

Předsedou první komise má být Karel Březina, který byl před několika měsíci pravomocně odsouzen pro trestný čin podvodu v Dopravním podniku. Radní Nováková navrhované složení komise nezměnila ani poté, co ho pirátský zastupitel Adam Zábranský kritizoval na zasedání zastupitelstva, viz http://praha.pirati.cz/kritika-grantove-komise.html. “Další kontroverzní postavou v této komisi je Radmila Kleslová, jejíž jedinou kvalifikací je rozvinutá dovednost přeběhlictví.” říká Adam Zábranský, zastupitel Pirátů.

“Pozoruhodné je i to, že předsedkyní druhé grantové komise má být sama radní Nováková. Paní radní tedy sama sobě bude radit, komu má přidělovat granty. I tato komise bude z většiny tvořena politiky, což je dle názoru Pirátů v rozporu se smyslem grantových komisí, které by spíš měly tvořit jakousi protiváhu politické reprezentaci,” doplňuje Zábranský.

Dalším zajímavým bodem programu na jednání Rady bude schválení nejvýhodnějších nabídek dvou IT zakázek pro městskou policii v celkové hodnotě téměř 12 milionů korun. Obě zakázky má totiž získat firma BIT SERVIS spol. s r.o., která se „proslavila“ kontroverzní smlouvou s Českými Budějovicemi (typický příklad vendor lock-in, tedy závislosti na jednom dodavateli, viz rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Rada také rozhodne o stamilionové zakázce na podporu informačního systému úřadu, o které jsme informovali minulý týden, a rada následně rozhodnutí odložila.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu